Rakentajantie saa tänä syksynä korotetun suojatien – Tärinäarvot alittuivat

0
Kuva viime syksyltä, jolloin Kaarina-lehti kirjoitti laajan artikkelin risteyksen ongelmista.

Rakentajantien ja Erotuomarinkadun liittymän liikenneturvallisuus on puhuttanut Kaarinassa pitkään. Tien yli liikuntahalleille ja keskusurheilupuistoon kulkee paljon lapsia ja muita jalankulkijoita. Rakentajantien autoliikenne on vilkas eikä näkyvyys risteyksessä ole hyvä.

Nyt liittymään rakennettavan korotetun suojatien kunnallistekniset suunnitelmat on laadittu. Tekninen lautakunta asetti ne nähtäville mielipiteitä varten. Korotus on tarkoitus rakentaa jo tänä syksynä.

Osa lähiasukkaista on ollut huolissaan korokkeen tuomasta tärinästä. Palautteiden vuoksi infrapalvelut teetti kesällä tärinämittauksia testitöyssyn avulla. Tärinä lähikiinteistöissä pysyi kaikilla testikerroilla alle ohjearvojen, silloinkin, kun raskas liikenne ajoi täydessä lastissa töyssyn yli.

Kyseinen suojatie oli kaupungin liikenneturvallisuuden asukaskyselyssä yksi eniten kommentteja saaneista kohteista. Keväällä tien nopeusrajoitusta alennettiin 40:een km/h. Risteykseen ei kannata rakentaa keskisaarekkeita, jotta busseille jäisi riittävästi tilaa kääntyä halleille.

Rakentajantien liikennemäärä on noin 3100 ajoneuvoa vuorokaudessa.