”Täyttyykö Lemuntien varsi pysäköidyistä autoista?” – Ala-Lemun kartanon kaava on viittä vaille valmis

0
Lemuntien varrella, Ala-Lemun kartanon tallin päädyssä seisova komea mänty sai kaavaehdotuksessa suojelumerkinnän, yhden muistuttajan nostettua asian esille. Mänty on kuvassa vasemmalla.

Ala-Lemun kartanon asemakaavaehdotus on ollut lausuntokierroksellaan ja etenee kesälomien päätyttyä lopullisiin päättäviin elimiin eli Kaarinan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Lausuntokierroksen perusteella kaavaan tehtiin pieniä muutoksia. Rakennusoikeutta vähennettiin hieman ja rakentamistapamääräyksiä sekä suojeltavien lajien esiintymisalueita tarkennettiin. Maanomistaja eli Lemon kartano Oy suostui muutoksiin.

Varsinainen kartanorakennus on rajattu tästä kaavaprosessista pois, mutta kartanon pihapiirin rakennukset, kuten talliravintola, kuuluvat osaksi 8 hehtaarin kokoista kaavaa. Kartanon pihapiirirakennukset varataan kaavassa matkailupalveluille, ja uusia pientaloja on tulossa kartanomiljöön ympärille.

Uudisrakennuksia yhä paljonKaavan edellisellä nähtävilläolokierroksella viranomaistahoilta tuli paljon moitteita uudisrakentamisen suuresta määrästä. Nyt Varsinais-Suomen liitto oli tyytyväinen kaavaan ja koki, että historialliset pitkät näkymät on säilytetty ja kartano toimii maamerkkinä Lemunniemelle saavuttaessa. Sen sijaan Ely ja Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo pitivät edelleen uudisrakentamisen määrää liian suurena.

Kaavoittaja päätyikin vähentämään rakennusoikeutta vähäisesti lisää, 260 kerrosalaneliömetriä. Yhteensä kaavassa on nyt osoitettu rakennuksille 8700 kerrosalaneliömetriä, joista noin puolet on olemassaolevissa rakennuksissa.

Kaavoittaja rajoitti myös rivitalojen pituutta Elyn ja maakuntamuseon toiveesta. Muurimaiset uudisrakennukset eivät sovi historialliseen maisemaan.

Ely huomautti, että alueen venesatamaa koskeva asemakaava on luonnonsuojelullisten tavoitteiden osalta vanhentunut ja alue olisi ollut syytä sisällyttää tähän kaavaprosessiin.

Piispa Mennanderille oma tieKaavaehdotuksesta oli tullut myös neljä muistutusta. Kolmessa vastustettiin uudisrakennuksia ylipäätään ja historiallisen maiseman peittymistä. Kaavoittajan mielestä kartanomiljöötä ja luontoa säilyy kuitenkin riittävästi.

Yksi muistuttajista sai läpi toiveen, että uusi tie, Ala-Lemun rantatie, muutettaisiin Piispa Mennanderin tieksi. Ruotsin arkkipiispana toiminut Karl Fredrik Mennander rakennettu nykyisen kartanon 1700-luvulla. Läpi ei mennyt kuitenkaan muistuttajan ehdotus, että kullekin asunnolle olisi mitoitettu yhden sijaan kaksi autopaikkaa, jotta tienvarret eivät täyttyisi autoista. Kaavoittajan mukaan joukkoliikenneyhteyksien paraneminen vähentää jatkossa riippuvuutta henkilöautoista.

Kritiikkiä muistuttajilta sai se, että alue on kaukana muusta taajamasta eikä sitä voi perustella täydennysrakentamisena eikä kestävän kehityksen mukaisena. Kaavoittajan mukaan jatkossa Lemunniemi ei ole maatalousmiljöötä vaan osa Turun ja Kaarinan tiivistä yhdyskuntarakennetta.

Muistutuksissa oltiin tuttuun tapaan huolissaan uhanalaisesta linnunhernetikkukoista, mutta kaavoittaja katsoi suojelumerkintöjen riittävän. Kaavassa siirrettiin rakennuksia poispäin Lemuntiestä ravintokasvin varjostusvaaran vuoksi sekä lisättiin vaatimus laatia koin esiintymisalueita koskeva hoitosuunnitelma. Esimerkiksi tavallinen niitto ei sovi. Ely selvittää vielä lisää syylälinnunherneen hoitotarpeita mutta piti koin huomioimista kaavassa sinällään riittävänä.