Uusi tila-avustus puhuttaa Kaarinassa: Jos joku päättää perustaa laskuvarjohyppyseuran, rakennetaanko tänne lentokenttä?

0
Kaarinan kaupunki kutsui viime viikon tiistaina urheiluseurat keskustelemaan uusista yhdistysyhteistyön periaatteista. Keskiviikkona vuorossa olivat muut yhdistykset.

Kaarinassa esitetään tila-avustuksen käyttöön ottamista uutena avustusmuotona. Tila-avustuksella voidaan tukea niitä yhdistyksiä ja urheiluseuroja, jotka eivät pysty hyödyntämään kaupungin maksutta tarjoamia tiloja.

Uusia yhdistysyhteistyön periaatteita esiteltiin urheiluseuroille ja yhdistyksille viime viikolla. Tavoitteena on, että avustusten jako olisi jatkossa entistä tasapuolisempaa ja läpinäkyvämpää.

– Toiminnan tukeminen ei ole ollut tähän asti niin tasapuolista, koska osa seuroista ja yhdistyksistä joutuu maksamaan tiloistaan paljon vuokraa, työryhmän puheenjohtaja Hanna Sirkiä (kok.) perustelee.

Seuratoimijat pitävät hyvänä, että avustukset on nostettu keskusteluun. Epäilyksiä herätti, ratkaiseeko nyt nähty luonnos ongelmat.

– Mikä tässä on punaisena lankana? Mihin tila-avustusta tarvitaan, jos korkeita tilavuokria on jo nyt kompensoitu maksamalla joillekin seuroille enemmän toiminta-avusta, KaaPon toiminnanjohtaja Harri Laaksonen ihmetteli.

Yleisöstä myös huomautettiin, että tehtiinpä mitä tahansa, lopputulos ei voi olla kaikille täysin tasapuolinen: jos joku päättää perustaa Kaarinaan laskovarjohyppyseuran, rakennetaanko tänne sitä varten lentokenttä?

Sirkiä korosti, että kyseessä on vasta luonnos, jota hiotaan seuroilta ja yhdistyksiltä saadun palautteen pohjalta.

Helpotusta tilavuokriin

Myönteisimmin uuteen tila-avustukseen suhtauduttiin jääurheiluseuroissa, jotka joutuvat maksamaan kovaa vuokraa jääajoista. Esimerkiksi Kaarinan Taitoluistelijat maksavat jäävuoroistaan yli 200 000 euroa vuodessa.

– Emme ole pyytäneet kaupungilta missään vaiheessa lisää rahaa, vaan jonkinlaista kompensaatiota korkeisiin vuokrakustannuksiin. On positiivista, jos jäävuorojen hintaan voidaan jatkossa saada tukea, Kaarinan Kiekko-Poikia tilaisuudessa edustanut Mika Palmroos kommentoi.

Jääurheiluseurat saivat ymmärrystä myös muilta seuroilta.

– Tila-avustusten sijaan jäähalli pitäisi ottaa kaupungin hallintaan ja tarjota seuroille vuoroja maksutta. Se työn arvo, mitä urheiluseurat Kaarinassa tekevät, voi laskea miljoonissa euroissa, Sakari Vuori Kaarinan Urasta huomautti.

Keskustelua herätti tila-avustuksen enimmäismäärä, jota ei ollut vielä viime viikolla päätetty. Lähtöajatuksena on, että tila-avustusta myönnetään ainoastaan Kaarinassa sijaitsevien tilojen vuokrakustannuksiin. Tämä sai osakseen kritiikkiä.

– Otetaan esimerkiksi sellainen tilanne, että Kaarinan uimahalli menee remonttiin. Täytyyhän kaarinalaisilla uimaseuroilla olla joku paikka, missä treenata. Voidaanko tällaisissa tapauksissa tehdä poikkeuksia? yleisöstä kysyttiin.

Toteutuuko tasapuolisuus?

Palloiluseuroissa uudet avustusperiaatteet herättivät ristiriitaisia mietteitä. Haasteina nähtiin muun muassa erilaisten tilojen riittävyys ja kaupungin rajalliset määrärahat.

– Vaikea ottaa vielä kantaa, kun on nähnyt nämä vasta tänään, KaaPon puheenjohtaja Olli Tuominen muotoili.

– Toiminta- ja tila-avustusten suhde pitää olla tasapuolinen. Jotkin seurat ovat saaneet tilakustannusten takia enemmän toiminta-avustusta. Kun tila-avustus otetaan käyttöön, toiminta-avustusta pitää näiden seurojen kohdalla laskea, Tuominen jatkoi.

Ville Vairinen Kaarinan Taitoluistelijoista näkee, että toiminta-avustusta ja tila-avusta pitää käsitellä nimenomaan erillisinä avustuksina. Ei niin, että tila-avustuksen saaminen leikkaa automaattisesti seuran saamaa toiminta-avustusta.

– Toimintatukea ja tila-avustusta ei voi verrata toisiinsa, hän totesi.

Ura Basketissa oltiin huolissaan, onko uusi avustusmuoto pois toiminta-avustuksiin varatuista määrärahoista. Tilaisuuteen osallistuneet päättäjät vakuuttivat, että tarkoituksena on nimenomaan nostaa avustuspottia ja varata tila-avustuksiin oma, erillinen määrärahansa.

– Avustuspotin pitää olla huomattavasti nykyistä suurempi, jotta epäkohtiin pystytään puuttumaan. Tästä täytyy löytyä poliittinen yhteisymmärrys. Muuten tämä työ on ollut yhtä tyhjän kanssa, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Nikkonen (sd.) totesi.

Tästä on kyse

  • Kaarinan kaupunki antaa tilojaan urheiluseurojen ja yhdistysten käyttöön pääasiassa maksutta.
  • Useat seurat ja yhdistykset ovat toivoneet, että kaupunki maksaisi tila-avustusta niille, joiden toimintaan kaupungin tilat eivät sovellu.
  • Kaupunki on myöntänyt tänä vuonna tila-avustusta mm. Puntarin ja MLL Piikkiön toimintaan.
  • Jatkossa tila-avustus on oma erillinen avustusmuotonsa ja kaikkien kaarinalaisten yhdistysten ja seurojen haettavissa.
  • Tila-avustuksen enimmäismäärää ei ole vielä päätetty.