Viime kesän jätevesivuodosta ei aiheutunut pitkäaikaista haittaa

0
Arkistokuva Piikkiönlahdesta.

Viime kesänä Piikkiönlahdella tapahtunut jätevesivuoto ei seurantatutkimusten mukaan ole jättänyt merkittäviä haittoja vesistöön.

Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelu tarkkailee Paimionlahden ja Piikkiönlahden merialueiden vedenlaatua ja rehevyystasoa vesinäytteenottoseurannalla. Tarkkailututkimukset tekee Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Kesäkuussa 2021 Turun Kakolan keskuspuhdistamolle matkalla olleet jätevedet olivat valuneet ylivuotoputkea pitkin Piikkiönlahteen puhdistamattomina. Jätevettä päätyi vesistöön noin 7 000 m³. Erikseen Piikkiön jätevesivuotoa varten tehtyjen vesistötarkkailujen tulosten perusteella rehevyyttä kuvaavat muuttujat olivat koholla heinäkuussa 2021. Elokuussa arvot olivat kuitenkin jo tasaantuneet.

Esimerkiksi Kaarinan uimarantojen hygieeninen tila oli elokuussa hyvä tai erinomainen.