Hovirinnan pysäköintialueiden epäselvyydet jatkuvat

0
Hovirinnan pysäköintialueiden sähköt ja valaisimet ovat pääosin 1970-luvulta. Remonttia tarvittaisiin pian. Arkistokuva.

Hovirinnan pysäköintialueiden epäselvyyksiä ei ole saatu vieläkään ratkottua. Kaarinan kaupunkikehityslautakunta palautti jälleen asian takaisin valmisteluun.

Hovirinnan pysäköintialueiden ongelmia yritettiin saada maaliinsa jo kaksi vuotta sitten. Kaarinan viranhaltijat eivät ole lämmenneet ajatukselle, että pysäköintialueiden epäselvyyksiä selkeytettäisiin myymällä tai vuokraamalla parkkipaikat suoraan asunto-osakeyhtiöille. Lautakunnalle esitettynä pohjaehdotuksena oli, että pysäköintialueet vuokrattaisiin Maininki Kiinteistöpalvelut Oy:hyn perustettavalle yhtiölle.

Käytännössä asuntoyhtiöillä olisi edelleen päätösvalta pysäköintialueille, sillä asuntoyhtiöt omistavat Mainingin. Lisäksi Kaarinan kaupunki on yhtiössä osakkaana. Lautakunta halusi kuitenkin selvittää vielä, miten rakennustyöt ja hoitokustannukset jakautuvat perustettavan yhtiön ja asunto-osakeyhtiöiden välillä. Lisäksi lautakunta tahtoi selvityksen, miten käy, jos kaikki asunto-osakeyhtiöt eivät ole halukkaita mukaan.

Vuokrasopimus oli tarkoitus solmia 50 vuodeksi, ja vuosivuokra olisi ollut 690 euroa. Lautakunta lisäsi siihen mukaan indeksikorotuksen. Katosten omistajuus on säilymässä asunto-osakeyhtiöillä, samoin kuin nykyiset rasitteet.

Hovirinnan taloyhtiöt ovat pitäneet 1970-luvusta saakka pysäköintialueita käytössään kirjavin ja satunnaisin sopimuksin, eikä kaikista ole sopimuksia lainkaan. Varmuutta ei ole, kenen vastuulla eri alueet ja niiden rakennelmat lopulta ovat. Viranhaltijoiden laatimassa pohjaehdotuksessa pidettiin selkeimpänä, että vain yksi taho hallinnoisi alueita. Mikäli pysäköintialueet kuuluisivat taloyhtiöille, edessä olisi tonttien lohkomista, kulkurasitteiden perustamista ja entistä pirstaloidumpia järjestelyjä.

Ennakoitavissa on, että kaikki taloyhtiöt eivät mielellään luovu saavutetusta edusta eli siitä, että pysäköintialueita on saanut käyttää vastikkeetta tai hyvin pienellä korvauksella. Taloyhtiöiden kustannukset todennäköisesti nousevat nykyiseen verrattuna.

Hovirinnan pysäköintialueet ovat monin paikoin pimeät ja huonokuntoiset. Puunjuuret ovat nostaneet asvalttia, valoja tarvittaisiin lisää, osa autokatoksista pitäisi korjata. Lisäksi tarvetta olisi yksityiselle pysäköinnin valvonnalle, mitä on hankala järjestää, koska kaikilla taloyhtiöillä ei ole virallista käyttöoikeutta parkkialueelleen.

Kaupunkikehityslautakunta ei ollut yksimielinen päätöksessään, vaan SDP olisi näyttänyt suunnitelmille suoraan vihreää valoa.