Kaarina-lisän palauttaminen ei saanut sivistyslautakunnassa kannatusta

0
Päivähoitotilanne on ollut Kaarinassa pitkään haastava. Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty Kaarina-lisän palauttamista. Kuvituskuva Jori Liimatainen / TS

Kotihoidon tuen kuntalisää eli niin sanottua Kaarina-lisää ei oteta takaisin käyttöön. Sivistyslautakunta asettui kokouksessa pohjaesityksen kannalle, mutta päätös voi muuttua vielä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Kaarina-lisän palauttamista on esitetty kahdessa valtuustoaloitteessa. Perusteena on ollut, että Kaarina-lisän maksaminen voisi vähentää päivähoidon kuormitusta, koska pieniä lapsia hoidettaisi todennäköisesti kotona pidempään.

Asian selvittämiseksi Kaarinassa toteutettiin alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille kysely, johon vastasi lähes 400 perhettä. Kyselyyn vastanneista miltei 80 % kertoi olevansa kiinnostunut järjestämään lapsensa hoidon kotona, jos perhe saisi kotihoidon tuen lisäksi Kaarina-lisää.

Vielä keväällä sivistyslautakunnalle esitettiin Kaarina-lisän ottamista käyttöön. Tuolloin lautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun. Lisäselvitystä haluttiin muun muassa siihen, mitä muita keinoja Kaarinalla on vastata kasvavaan päivähoitopaikkojen tarpeeseen kuin Kaarina-lisän käyttöön ottaminen.

Päivähoitopaikkatilanne on ollut Kaarinassa pitkään haastava. Suurin paine kohdistuu tulevina vuosina keskustan sekä Lemunniemen ja Piispanristin alueisiin. Uuden päiväkodin rakentaminen Piispanristille helpottaa päivähoitopaikkatilannetta.

Sivistyslautakunnan hyväksymässä pohjaesityksessä todetaan, että uusien hoitopaikkojen tarve kohdistuu erityisesti alkuvuoteen 2023. Kaarina-lisää ei ehditä ottamaan käyttöön niin nopeasti, että se ratkaisi ensi kevään päivähoitopaikkatilannetta. Kaarinan-lisän käyttöönotto ei myöskään poistaisi kokonaan uusien varhaiskasvatuspaikkojen järjestämisen tarvetta.