Kaarina-lisän palauttamista ruoditaan tänään sivistyslautakunnassa

0
Kaarina-lehti kyseli vanhemmilta ajatuksia Kaarina-lisästä keväällä. Silloin Henna Kujander piti Kaarina-lisän palauttamista hyvänä ehdotuksena. Hän olisi jäänyt sen turvin hoitamaan perheen kuopusta, Stellaa, kotona.

Sivistyslautakunta punnitsee tänään tiistaina Kaarina-lisän käyttöön ottamista. Pohjaehdotuksena lautakunnalle esitetään, ettei kotihoidontuen kuntalisää eli Kaarina-lisää oteta käyttöön.

Pykälää valmistelleet viranhaltijat arvioivat, ettei Kaarina-lisän käyttöönotolla olisi merkittäviä vaikutuksia varhaiskasvatuspaikkojen kysyntään varsinkaan alkuvaiheessa. Jotta Kaarina-lisällä olisi todellisia vaikutuksia, tuen pitäisi olla suuruudeltaan sellainen, että se tarjoaisi perheille aidosti vaihtoehdon huoltajan kotiin jäämiselle. Kaarinaan on muuttanut viime vuosina niin paljon lapsiperheitä, että Kaarina-lisän käyttöön ottamisesta huolimatta kaupunkiin tarvitaan uusia varhaiskasvatuspaikkoja. Toisaalta Kaarina-lisää ei pystytä ottamaan käyttöön niin nopealla aikataululla, että se helpottaisi päivähoidon painetta ensi kevään osalta.

Kaarina-lisästä tehtiin vuoden 2021 aikana kaksi valtuustoaloitetta. Muun muassa perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat esittäneet tuen palauttamista, koska uskovat sen vähentävän päivähoidon kuormitusta alle 3-vuotiaiden lasten osalta. Hoitopaikkatilanne on ollut Kaarinassa pitkään haastava, eikä päivähoitopaikkaa pystytä tarjoamaan aina perheiden tarpeiden mukaisesti läheltä kotia.

Kaarinassa maksettiin Kaarina-lisää vuosina 2009–2015 kotona pieniä lapsiaan hoitaville perheille. Kunnallinen kotihoidon tuki maksettiin Kelan lapsivapaatukien päälle. Kaarina-lisä lakkautettiin säästösyistä.