Kaarinan tavoitteena olla paras

0
Kaarina-talo juhlavalaistuksessa. Arkistokuva.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaarinan uuden strategian vuosille 2023–2030. Kaarinan visio eli tavoite tuleville vuosille on Yhdessä paras Kaarina .

Kaupungin toiminnan kehittämistä ohjaa kolme strategista päämäärää: Kaarinan tulee olla houkutteleva ja kilpailukykyinen paikka asua, yrittää ja tehdä työtä. Toiseksi Kaarinan tulee edistää hyvinvointia ja kolmanneksi tarjota asukkailleen monipuoliset ja laadukkaat palvelut.

Valtuusto teki strategiaan pieniä lisäyksiä. Pääasiassa valtuutetut olivat tyytyväisiä strategiaan ja sen valmisteluun.

Vihreiden Sofia Virta (vihr.) oli huolissaan, että lapset ja nuoret olivat jääneet strategiassa taka-alalle. Hänen ehdotuksestaan strategisia päämääriä täydennettiin sillä, että Kaarina on lapsi- ja perhemyönteinen kaupunki, jossa on hyvä kasvaa ja oppia.

Vihreiden Mari Saarion esityksestä kohtaan ”Kaarina on turvallinen ja viihtyisä” lisättiin sana ” kaikille” . Saario halusi korostaa tällä vähemmistöryhmien asemaa ja arvostusta.

Strategian tarkoituksena on ohjata kunnan toimintaa ja kehittämistä. Valtuutetuille strategia on työkalu, johon muun päätöksenteon pitäisi pohjautua.