Kirjalansalmen sillan rakennustyöt käynnistyvät – Purkutyöt edessä vuonna 2026

0
Mallinnuskuva uudesta Kirjalansalmen sillasta.

Väylävirasto ja Kreate Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisesta. Rakennustyöt alkavat vielä tänä vuonna ja jatkuvat vuoteen 2026.

Tavoitteena on, että liikenne siirtyy uudelle Kirjalansalmen sillalle loppuvuonna 2025 ja vanhat sillat puretaan sen jälkeen.

Rakentaminen käynnistyy tänä syksynä työsiltojen rakentamisella nykyisten siltojen viereen. Uudet sillat rakennetaan työsilloilta käsin.

Urakka on yksi Suomen vaativimmista siltaurakoista ja Euroopan mittakaavassakin erityislaatuinen projekti. Kirjalansalmen ylitse rakennetaan yli 600 metriä pitkä vinoköysisilta ja Hessundinsalmen yli noin 200 metriä pitkä vinojalkainen kehäsilta. Kesäkaudella siltojen yli kulkee lähemmäs 17 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 5 prosenttia.

Liikennemäärien ennakoidaan kasvavan lähivuosina noin 30 prosenttia. Uudet sillat mahdollistavat nykyistä suuremmat erikoiskuljetukset.

– Aloitamme työt Kirjalansalmen sillan työnaikaisilla liikennejärjestelyillä, joista tiedotetaan laajemmin tulevalla viikolla. Tämän jälkeen käynnistämme puuston poiston, massanvaihtotyöt ja aloitamme työsillan rakentamisen, kertoo kohteen työmaapäällikkö Tero Haaramäki Kreatelta tiedotteessa.

Koko kahden sillan hankkeen kokonaiskustannus on noin 128 miljoonaa euroa. Allianssisopimusmallin mukaan Väylävirasto ja Kreate jakavat riskit ja onnistumiset yhdessä.

– Olemme tehneet Kreaten kanssa hedelmällistä yhteistyötä teknisesti vaativien siltojen suunnittelussa. Tilannetta on erityisesti haastanut voimakas materiaalikustannusten nousu. Kustannuspaineista huolimatta palvelutasoa on nostettu ja isot sillat tehdään kävelyn ja pyöräilyn osalta leveämpinä, kiittelee hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.