Kylliäisenrannan saunaa löylytetään toistamiseen oikeudessa

0
Arkistokuva saunasta.

Kuusistossa sijaitsevaa saunarakennusta käsitellään nyt toistamiseen Turun hallinto-oikeudessa. Kiinteistön omistajat vetivät kummallakin kerralla kaupungin oikeuteen, koska eivät saaneet lupaa saunalleen.

Ensimmäisellä kierroksella oikeus palautti asian Kaarinan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi, koska kaupunki ei ollut esittänyt riittävästi perusteluja siitä, miksi sauna vaikeuttaisi kaavan toteuttamista. Lautakunta tarkensikin hylkäävää päätöstään, mutta hakijat vetivät myös uuden päätöksen oikeuteen.

Kiistelty sauna sijaitsee Kylliäisenrannassa Kuusistonsalmen rannalla. Rannalla on sijainnut 1940-luvulla rakennettu sauna. Rakennusvalvonta oli ohjeistanut, että sitä saa remontoida, mutta uudisrakennusta paikalle ei saa tehdä. Tämä siksi, että uuden asemakaavan ja kiristyneen lain vuoksi näin lähellä rantaa ei ole mahdollista enää rakentaa saunaa, mutta ennen kaavan ja lain voimaantuloa rakennettuja rakennuksia uudet vaatimukset eivät koske.

Esimerkiksi vanhan saunan perus- ja lattiarakenteet saisi uusia ja saunaa vähäisesti korottaa. Rakennusvalvonta kuitenkin havaitsi valvontakäynneillä, että korjaustyön aikana vanha sauna oli purettu kokonaan maanpäällisiltä osilta ja sen viereen oli rakenteilla uusi, jolloin remontti oli muuttunut uudisrakentamiseksi. Rakennustyöt keskeytettiin.

Kiinteistön omistajat perustelivat rakennustöitään sillä, että he olivat mielestään noudattaneet rakennusvalvonnan suullisia ohjeita ja olettivat kaiken olevan kunnossa. Perustuksia oli esimerkiksi hiukan madallettu suullisten ohjeiden perusteella. Lahot seinärakenteet olivat terveysriski, ja ne oli uusittava. Lupaa ei kuitenkaan heltinyt.

Kylliäisenranta on alavaa, ja sillä on tulvimisriski. Omistajat vetosivat siihen, että muissa lähikiinteistöissä on saunaa vastaavia rakennuksia lähellä rantaa, mutta rakennusvalvonta ei pitänyt niitä samankaltaisina.

Lautakunnassa Petteri Skovjberg (kok.) on yrittänyt muuttaa kaupungin kantaa, tuloksetta. Skovjberg vetosi esimerkiksi siihen, että uusi sauna on ympäristölle vanhaa parempi siksi, että se on liitetty viemäriverkostoon.

Lautakunta lähetti oikeudelle lausunnon, jossa rakennusluvalle ei vieläkään nähty edellytyksiä.