Pahimus: Kaarinalainen johtopäätös

0
Kaarina-lehden maskotti ei ole pyhimys.

Pahimus on pannut merkille, että Kaarinassa rakastetaan selvityksiä. Selvitykset ovat saaneet tänä vuonna uuden ulottuvuuden, kun kaupunki on halunnut kuulla lähes joka asiasta asukkaiden mielipiteen.

Kaarina-lisän palauttamista pohtiessaan kaupunki kysyi perheiltä, moniko jäisi Kaarina-lisän turvin kotiin hoitamaan lastaan. Kyselyyn vastasi 385 perhettä, joista 80 % kertoi olevansa kiinnostunut järjestämään lapsensa hoidon kotona.

Hätäisimmät ehtivät jo luulla, että Kaarina-lisä otetaan uudelleen käyttöön, mutta kävikin päinvastoin. Kiinnostavinta luettavaa oli päätöksen perustelut. Sivistyslautakunta päätti, ettei Kaarina-lisää oteta takaisin käyttöön, koska sillä ei selvitysten perusteella ole merkittäviä vaikutuksia hoitopaikkojen kysyntään.

Ilmeisesti kaupunki tulkitsi, että 85 perhettä vastasi kyselyyn rehellisesti ja loput eivät olleet täysissä järjissään.

Tässä alkaa ihan jännittää, millainen Kaarinan uudesta keskustasta on tulossa. Kaupunkilaiset toivoivat vehreitä levähdyspaikkoja. Virkamiesten kielellä se voi hyvinkin tarkoittaa hautausmaata.