Syyttäjä hakee kaarinalaiselle rehtorille sakkorangaistusta

0
Valkeavuoren kouluhankkeen kilpailutus keskeytettiin keväällä 2021 ilmenneen esteellisyyden vuoksi.

Syyttäjä hakee Piikkiön yhtenäiskoulun rehtorille Marko Kuuskorvelle sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Toissijainen syyte on tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen.

Käräjäoikeus antaa tuomion Kuuskorven asiasta 11. lokakuuta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Turun Sanomat .

Julkinen syyteasia liittyy Valkeavuoren kouluhankkeen kilpailutukseen. Kuuskorpi toimi kilpailutuksen aikaan Kaarinan kaupungin asiantuntijarehtorina ja oli mukana valmistelemassa koulukampuksen hankesuunnitelmaa ja koulurakentamisen ohjeita, sekä laatimassa kilpailutusasiakirjoja ja urakoitsijavalinnan laatupisteytyskriteerejä.

Kilpailutuksen aikana helmikuussa 2021 kävi ilmi, että Kuuskorpi on toiminut neuvotteluihin osallistuneen yrityksen palkkalistoilla samaan aikaan, kun hän on osallistunut neuvotteluihin kaupungin edustajana. Syytehakemuksen mukaan Kuuskorpi on toiminut Kompus Oy:ssä johtavana pedagogisena asiantuntijana ja on myös yhtiön hallituksen varajäsen. Kompus Oy taas osallistui Valkeavuoren kouluhankkeen neuvotteluihin osana urakoitsijan NCC Suomi Oy:n neuvotteluryhmää. Kaarina-lehti uutisoi kilpailutuksen keskeyttämisestä ja eturistiriidoista ensimmäisen kerran 2.6.2021.

Syyttäjän mukaan Kuuskorpi on virkaansa toimittaessaan tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa toimimalla esteellisenä hankinta-asiassa.

Kaarinan kaupunki keskeytti Valkeavuoren kouluhankinnan esteellisyyden tultua ilmi keväällä 2021. Kaupunki on antanut Kuuskorvelle toiminnasta myös kirjallisen varoituksen.