Kaarina hyväksyi uudet avustusperiaatteet yhdistyksille: Tila-avustusta voi hakea ensi vuoden alusta

0
Uusia yhdistysyhteistyön periaatteita esiteltiin yhdistyksille ja urheiluseuroille elokuussa. Arkistokuva.

Uudet yhdistysyhteistyön periaatteet otetaan Kaarinassa käyttöön ensi vuoden alusta. Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet maanantaina.

Avustusmuotoja on jatkossa kolme: toiminta-avustus, tila-avustus ja kohdeavustus. Näistä toiminta-avustukset pysyvät pääpiirteissään ennallaan.

Kohdeavustuksia myönnetään jatkossa myös nuorisotoimintaan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kun aiemmin kohdeavustus on ollut käytössä vain kulttuuripalveluissa.

Tila-avustus on kokonaan uusi avustusmuoto. Lähtökohtana on, että kaupunki tarjoaa jatkossakin tilojaan maksutta yhdistysten käyttöön. Yhdistykset ja seurat voivat hakea tila-avustusta vuokrakuluihin, mikäli kaupunki ei pysty tarjoamaan yhdistyksen toimintaan soveltuvaa maksutonta tilaa. Yksittäisen yhdistyksen saama tila-avustus voi olla enintään 30 prosenttia jaettavasta kokonaisavustussummasta.

Yhdistysyhteistyön periaatteita valmistellessa on kuultu eri järjestöjä ja lautakuntia. Toiveena on esitetty, että kaikki kolme avustusmuotoa olisi haettavissa yhdellä hakemuksella ja että kaupungin omistamat maksuttomat ja maksulliset tilat listataan selkeästi ja niistä tiedotetaan yhdistyksiä. Yhdistyksille ollaan myös järjestämässä ensi vuoden alussa infotilaisuutta, jossa kerrotaan avustusmuodoista ja avustusten hakemisesta.