Kaarina nojaa yksityiseen päivähoitoon – Alle puolet lapsista mahtuu kunnan omaan päivähoitoon

1
Yli puolet kaarinalaislapsista on yksityisessä päivähoidossa. Yksityinen päivähoito on yhtä laadukasta kuin kunnallinen, mutta kunnalle oman palvelutuotannon kaventamisesta voi koitua ongelmia.

Kyselykierros naapurikuntiin paljastaa, että Kaarinassa yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on huomattavasti korkeampi kuin naapurikunnissa. Tällä hetkellä Kaarinassa yli puolet, tarkasti ottaen 53 prosenttia päivähoitopaikoista hankitaan ostopalveluna yksityisistä päiväkodeista.

Esimerkiksi Turussa yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on vain hieman yli 30 prosenttia ja Paraisilla 20 prosenttia. Liedossa yksityisen päivähoidon piirissä on noin 28 prosenttia lapsista.

Lähimmäksi Kaarinan lukemia päästään Paimiossa, jossa noin 37 prosenttia varhaiskasvatuksesta toteutetaan yksityisenä palveluna.

Kaarinassa päivähoidon tarve on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Päivähoitopaikkapulaa on ratkottu hankkimalla varhaiskasvatusta ostopalveluna yksityisiltä päiväkotiyrityksiltä. Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattila korostaa, että yhteistyö kaupungin ja yksityisten toimijoiden välillä on toiminut hyvin.

Kaarinan kaupunginvaltuusto on kuitenkin linjannut palvelustrategiassa, että 58 prosenttia Kaarinan päiväkotihoidosta tuotetaan omana tuotantona. Tällä hetkellä tavoite ei toteudu.

Päiväkoti halvemmalla ja nopeammin

Yksityisen ja kunnallisen päivähoidon jakauma nousi tapetille Piispanristin päiväkotihankkeen yhteydessä. Sivistyslautakunta hyväksyi syyskuussa Kuovinkadun päiväkodin tilalle rakennettavan uuden päiväkodin hankesuunnitelman. 6 miljoonan euron hanketta perusteltiin muun muassa sillä, että mikäli kaupunki rakentaa itse päiväkodin, päivähoidossa saavutetaan palvelustrategian mukainen tavoitetaso.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiva kokoomuksen Anne-Mari Virolaine n käytti pykälässä otto-oikeutta. Kokoomuksen mielestä Piispanristin alueen päivähoitotarpeen ratkaisemiseksi ei selvitetty riittävästi eri vaihtoehtoja.

– Kyse ei ole siitä, etteikö Piispanristille tarvittaisi lisää päivähoitopaikkoja, vaan toteutustavasta: rakennetaanko itse uusi päiväkoti, korjataanko vanha, hankitaanko päivähoitoa ostopalveluna vai valitaanko näiden yhdistelmä? Mikko Aaltonen perustelee kokoomuksen kantaa.

– Uskon, että päivähoidon tarve olisi ratkaistavissa jollakin muulla tavalla nopeammin. Yksityinen toimija rakentaisi uuden päiväkodin puolessa vuodessa, eikä siitä tulisi investointikustannuksia kaupungille, hän vertaa.

Kaarinassa toimivista päiväkotiyrityksistä kaksi on ilmaissut kiinnostuksensa toiminnan laajentamiseen.

Oman tuotannon kaventaminen on riski

Onko sillä sitten suurtakaan merkitystä, onko lapsi hoidossa kunnallisessa vai yksityisessä päiväkodissa? Perheiden näkökulmasta ei välttämättä.

Varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Mattilan mukaan yksityiset päiväkodit tarjoavat laadukasta varhaiskasvatusta. Kunnan kannalta oman palvelutuotannon kaventamiseen liittyy kuitenkin riskejä.

– Mikäli toiminta on järjestetty pääosin yksityisten toimijoiden varaan, riskinä voi olla, että yksittäinen palveluntuottaja lopettaa toimintansa. Tällaisessa tilanteessa kyseisessä yksikössä oleville lapsille tulisi järjestää nopeasti paikka muualta ja se on kunnan vastuulla, Mattila avaa.

– Kunnalla tulisi siis olla riittävästi omaa kapasiteettia tilojen ja henkilöstön osalta, hän jatkaa.

Samoja ongelmia voi syntyä, jos Kaarinan rajojen ulkopuolella hoidossa olevat lapset eivät enää mahdukaan kyseisiin yksikköihin. Tällä hetkellä noin 70 kaarinalaista lasta on hoidossa muissa kunnissa sijaitsevissa päiväkodeissa.

Yhtenä riskinä on myös segregaatio eli päivähoidon eriytyminen. Kaarinan yksityisissä päiväkodeissa on erityisen tuen lapsia mutta selvästi vähemmän kuin kunnallisessa toiminnassa. Mattila kertoo tämän johtuvan osittain siitä, että kunnallisella puolella on enemmän henkilöstöresurssia käytettävissä varhaiserityiskasvatuksen toteuttamiseen.

– Alkusyksystä kunnallisessa päivähoidossa oli noin 70 erityisen tuen tarpeessa olevaa kaarinalaislasta ja yksityisissä päiväkodeissa alle kymmenen.

1 KOMMENTTI

  1. Niin kauan kun on kysyntää, niin yksikään yksityinen toimija ei lopeta. Tuohan on yksityiselle toimijalle bisnestä, eikä kukaan kannattavaa bisnestä lopeta. Kyllä nyt on varhaiskasvatusjohtajalla turhat pelot.

Kommenttien lisääminen on estetty.