Kaarinaan palkataan maahan­muutto­koordinaattori

0
Arkistokuva Hovirinnasta Mustikan työpajasta, joka pidettiin maahanmuuttajanaisille.

Kaarina palkkaa maahanmuuttokoordinaattorin pika-aikataululla.

Kunnissa on oltava ensi vuoden alusta lähtien maahanmuutosta ja kotouttamista vastaava henkilö. Kaarinassa kotouttamisesta vastaavat työntekijät siirtyvät sote-palvelujen mukana hyvinvointialueelle, joten uuden viran avaamista pidetään väittämättömänä.

Uusi kotoutumislaki astuu voimaan vuonna 2024, ja samalla kokonaisvastuu kotoutumispalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnalle. Maahanmuuttokoordinaattorin asiakkaina ovat maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset ja hänen tehtävänään on edistää ulkomaalaistaustaisten ihmisten kotoutumista sekä osallistumista aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Ulkomaalaistaustaisten kuntalaisten määrä on kasvanut Kaarinassa viime vuosina. Kaksi vuotta sitten Kaarinassa asui noin 1 900 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Määrän odotetaan kasvavan noin 150 asukkaan vuosivauhtia. Tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia Kaarinassa on tällä hetkellä noin sata.

Kaupunginvaltuusto päätti, että ensi vuoden talousarvioon varataan 55 000 euroa palkkakustannuksia varten. Käytännössä uusi vakanssi on lähes kustannusneutraali, koska kunta on oikeutettu kotoutumislain mukaisesti valtion maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä.