Kaarinan aurauksia kolataan oikeudessa

0
Arkistokuva aurauksista Kaarinassa.

Yksi Kaarinan talvikunnossapitourakoijista on nostanut käräjäoikeudessa velkomuskanteen kaupunkia vastaan maksamattomista laskuista.

Kaupunki vastasi oikeudelle maksaneensa kevään aurauksista urakoijalle ne laskut, jotka ovat riidattomia. Muista laskutetuista kuluista kaupunki on pyytänyt selvitystä.

Urakoija ei kaupungin mukaan ole toimittanut selvityksiä tehdyistä töistä ja tunneista, useista pyynnöistä huolimatta. Asiaa on selvitelty jo keväällä asianajajien kesken, mutta pyydettyjä tietoja ei ole näkynyt, minkä vuoksi osa laskuista edelleen maksamatta.