Koulut piukassa Kaarinassa – ratkaisuksi mietitään väliaikaistiloja ja oppilaiden kuskaamista

0
Kaarinassa koulupaikoista on tulevina vuosina niin suuri pula, ettei sisarusten pääsyä samaan kouluun voida taata.

Suuret oppilasmäärät aiheuttavat ongelmia Kaarinassa myös ensi lukuvuonna. Ennusteet osoittavat, että oppilaita on tulossa useisiin kouluihin enemmän kuin aloituspaikkoja on tarjolla. Ongelma koskee niin ekaluokkalaisia kuin yläkouluun siirtyviä seitsemäsluokkalaisia.

Koulupaikkoja ja oppilasmääriä koskeva selvitys on esillä tällä viikolla sivistyslautakunnassa. Lautakunnalle esitetään, että Piispanristille hankittaisi ensi syksyksi väliaikaistilat neljälle opetusryhmälle. Väliaikaistilat tulisivat Piispanristille hankittavien väliaikaisten varhaiskasvatustilojen yhteyteen.

– Väliaikaisten tilojen hankkiminen helpottaisi merkittävästi Piispanristin tilannetta, mutta myös keskustan alueen kouluja, sivistysjohtaja Elina Heikkilä perustelee.

Hänen mukaansa tilapula on seurausta koulu- ja päiväkotihankkeiden viivästymisestä. Piispanlähteen lasten- ja nuortentalon hanke on siirtynyt ainakin kahdella vuodella suunnitellusta ja Valkeavuoren kampuksen piti valmistua ensi vuonna.

– Tilanne on harmillinen, mutta ehdottamillamme pienillä lisätilahankinnoilla uskomme tilanteen korjaantuvan väliaikaisesti niin, että pystymme hyvillä mielin odottamaan hankkeiden valmistumista.

Päivähoidossa näkyy myös ennätyslukemissa oleva syntyvyys. Vuonna 2020 Kaarinassa syntyi noin 300 lasta ja vuonna 2021 peräti 429. Tänä vuonna syntyneiden määrä on noin 350.

Kärjestä kouluun Kuusistoon?


Selvityksessä on pohdittu toissijaisina keinoina luokkakokojen kasvattamista ja oppilasalueiden muuttamista. Valkeavuoren kouluun kohdistuvaa painetta keventäisi hieman, jos Kärjen alueella asuvat koulutulokkaat ohjattaisiin tulevina vuosina Kuusiston kouluun. Samoin keskustan alueella asuvia oppilaita voitaisiin sijoittaa myös Rungon kouluun ja vastaavasti Rungon alueelta mentäisiin Piikkiön yhtenäiskouluun.

Tälle ei Heikkilän mukaan todennäköisesti ole tarvetta, mikäli Piispanristille saadaan väliaikaistiloja koulutulokkaille.

Piikkiössä riittää tilaa


Yläkouluista suurin paine kohdistuu Piispanlähteen, Kotimäen ja Valkeavuoren kouluihin. Sen sijaan Piikkiössä tilanne on päinvastainen. Sekä Piikkiön yhtenäiskoulussa ja Niemenkulman koulussa olisi enemmän tilaa kuin lapsia.

Piispanlähteen yläkouluun on mahdollista perustaa ensi lukuvuonna yksi ylimääräinen luokka 7. luokan aloittaville, mikä helpottaisi tilannetta väliaikaisesti.

Yhtenä vaihtoehtona on myös 7. luokan oppilaiden kuljettaminen muilta alueilta Piikkiön yhtenäiskouluun. Tätä ei pidetä kuitenkaan lasten edun kannalta parhaana ratkaisuna.