Liput eivät liehu, kun Kaarinasta siirrytään saaristoon

0
Nykyinen Kuusistonsalmen silta on valmistunut vuonna 1958. Silta on kovalla rasituksella. Arkistokuva.

Kun Saaristotietä pitkin ajava siirtyy Kaarinassa mantereelta saaristoon, muutosta ei juuri huomaa. Kuusistonsalmen sillan nykyiset melukaiteet peittävät näkymän salmelle tavallisesta autosta, eikä saaristoon siirtymistä ole tuotu muullakaan tavoin esiin.

Parin vuoden kuluttua tilanne muuttuu. Näkymä Kuusistonsalmelle avautuu: Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tiesuunnitelmassa uuden Kuusistonsalmen sillan meluaidat ovat pääasiassa läpinäkyvät.

Täysin ongelmattomia nämä meluaidat eivät ole: Kaarinan ympäristölautakunta huomautti Kaarinan lausunnossa Ely-keskukselle, että läpinäkyvien melukaiteiden on näyttävä sen verran, että linnut eivät törmäile niihin.

Kuntalainen ehdotti muistutuksessaan Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelmasta, että uuteen siltaan pystytettäisiin lipputangot sillan molemmin puolin tuomaan näyttävyyttä saaristoon siirtymisessä. Tekninen lautakunta innostuikin ajatuksesta, mutta kaupunginhallituksessa eli Kaarinan lopullisessa lausunnossa ehdotus torpattiin.

Yleisesti Kaarina oli tyytyväinen Elyn tiesuunnitelmaan. Hankkeesta ei esimerkiksi aiheudu niin haitallisia ympäristövaikutuksia, että tarvittaisiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Luontoselvityksissä esiin tuli, että suunnitelma-alueella kasvaa vaarantunutta keltamataraa. Ympäristölautakunta totesi, että keltamataroiden siirron tai kompensoinnin mahdollisuudet tulee tutkia rakennussuunnitelmavaiheessa. Lisäksi hankkeen yhteydessä tulee hävittää paikalta havaitut vieraslajit, käytännössä komealupiini.

Lepakoista pohjanlepakoita ja vesisiippaa on silloin tällöin näkynyt sillan ympäristössä. Määrä on kuitenkin niin vähäinen, että säädökset eivät rajoita rakentamista. Vesistötyöt tulisi ajoittaa syys–maaliskuulle, jolloin kalat eivät vaella kutualueille, jotta häirittäisiin mahdollisimman vähän kalojen vaeltamista sekä mädin kehittymistä.

Kuusistonsalmen nykyisen, huonoon kuntoon päässeen sillan korvaavan uuden sillan rakennusaika on noin yksi vuosi. Uutta siltaa ryhdytään rakentamaan nykyisen paikalle arvion mukaan vuonna 2023. Rakennusajaksi pystytetään Saaristotien liikenteelle väliaikainen silta.