Marko Kuuskorvelle rapsahti tuhannen euron sakko harkitsemattomuudesta – Kaupunki ei saanut 50 000 euron vahingonkorvaustaan

0
Arkistokuva Valkeavuoren koululta.

Marko Kuuskorpi on tuomittu Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 25 päiväsakkoon, mikä tekee hänen tuloillaan tuhannen euron sakon. Hän oli ollut esteellinen toimiessaan kaupungin asiantuntijarehtorina Valkeavuoren koulukampushankkeen kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä.

Kaarinan kaupunki vaati häneltä 53 470 euroa vahingonkorvausta, mutta se jäi saamatta. Käräjäoikeus katsoi, että kaupungin vahinko oli syntynyt siitä, että NCC Suomi Oy, jonka hankkeisiin Kuuskorpi oli osallistunut, suljettiin pois koulukampuksen tarjouskilpailusta esteellisyyden vuoksi. Oikeuden mukaan hankintayksikön olisi lähtökohtaisesti pitänyt korjata esteellisyystilanne muilla toimenpiteillä.

Kaupungin runsaan 50 000 euron vahinko koostui hankintakonsultin lisäpalkkioista ja kaupungin henkilökunnan ylimääräisestä työstä.

Kaupunki joutuu pitämään myös oikeudenkäyntikulut omana vahinkonaan.

Kuuskorpi ei saanut teostaan hyötyä
Käräjäoikeus arvioi, että Marko Kuuskorven teko ei ollut tahallista, vaan ennen kaikkea kyse on ollut harkitsemattomuudesta.

Kuuskorpi todistetusti itse yritti selvittää esteellisyyttään, kun kävi ilmi, että yksi Valkeavuoren koulukampuksen tarjoajista on NCC, jolle hän teki jo töitä pedagogisessa konsulttiyhtiö Kompuksessa Hämeenlinnan vastaavassa kouluhankkeessa. Kuuskorpi kuitenkin luotti kaupungin palkkaamaan hankintakonsultin sanaan siitä, että esteellisyyttä ei syntyisi, kunhan Valkeavuoren hankkeesta ei keskusteltaisi, vaikka konsultti tuskin oli perehtynyt hallinto-oikeudellisiin asioihin. Kuuskorven olisi tullut selvittää asiaa omalta esimieheltään.

Oikeus ei pitänyt Kuuskorven tekoa vähäisenä, sillä hän oli korkeassa virassa ja Valkeavuoren hanke on arvoltaan merkittävä. Teko katsottiin siksi tuottamukselliseksi.

Kuuskorven ei tiedetä saaneen virkavelvollisuuden rikkomisestaan mitään erityistä hyötyä. Hänen ei myöskään tiedetä välittäneen epäasiallisesti hankkeiden tietoja tai materiaaleja. Oikeus muistutti, että esteellisyyttä arvioitaessa olennaisempaa on se, että Kuuskorven puolueettomuus oli vaarantunut.

Oikeus piti uskottavana Kuuskorven kertomusta siitä, että hän sai tietää NCC:n olevan mukana Valkeavuoren hankkeessa vasta liian myöhään. Tarjoajakierroksesta vastasi toinen kaupungin osasto, ja kierrokset olivat aluksi salaiset. Kuuskorven esteellisyys alkoi siis myöhemmin kuin syyttäjä esitti, kesästä 2020 eikä toukokuusta 2019.

Rooli ei ollut vähäinen
Marko Kuuskorpi piti rooliaan Kompuksessa vähäisenä, mutta käräjäoikeus näki, että sivutoimeksi hänen työnsä oli ollut merkittävän suurta sekä euro- että tuntimäärissä ja Kuuskorpi oli ylipäätään vahvasti sidoksissa Kompukseen.

Kuuskorpi toimi Valkevauoren koulukampuksen kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä yhtenä laadullisen puolen asiantuntijoista. Hän vastasi hankesuunnitelmasta, ohjeista ja muista asiakirjoista. Lain mukaan esteellisenä virkamies ei saa osallistua lainkaan asian käsittelyyn, kuten sen valmisteluun tai olla edes asiasta keskusteltaessa läsnä, hallinnon yleisen luottamuksen turvaamiseksi.

Maksimirangaistus teosta olisi ollut 40 päiväsakkoa.

Kuuskorpi on toiminut pitkään Piikkiön yhtenäiskoulun rehtorina. Hän on ollut Kaarinan kaupungin ja sitä ennen Piikkiön kunnan palveluksessa vuodesta 2004.

Artikkelia muutettu 27.10.2022 kello 11.09. Alkuperäisen tekstin mukaan henkilö, jolle Kuuskorpi kertoi esteellisyydestään, olisi edustanut rakennuttajayhtiöitä, mikä oli virheellinen tieto. Lisäksi alkuperäisen tekstin mukaan Kuuskorpi olisi kiistänyt työskennelleensä ajallisesti samaan aikaan NCC:lle ja Kaarinan kaupungille. Todellisuudessa hän ei kiistänyt tätä vaan toi oikeudessa esiin sen, että hän ei työskennellyt Kaarinalle enää Kaarinan hankkeen kilpailutus- ja päätöksentekovaiheen alkaessa.