Naapurit valittivat Soraliike Lehtovaaran ympäristöluvasta oikeuteen

0

Piikkiössä toimivan Soraliike Lehtovaaran ympäristöluvasta on tehty kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusten takana ovat soraliikkeen lähistöllä asuvat naapurit, jotka pitävät yritystoiminnan aiheuttamaa haittaa kohtuuttomana. Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Kaarinalta lausuntoa asiassa.

Kaarinan ympäristölautakunnan viime keväänä myöntämässä ympäristöluvassa toiminta-aikoja pidennettiin kuljetusten, lastaamisen ja kuormien purkamisen osalta. Lastausta ja purkua saa tehdä uuden ympäristöluvan myötä arkisin 2,5 tuntia pidempään, kello 6.30–20 välisenä aikana.

Vastaavasti maa-ainesten seulonnan toiminta-aikoja lyhennettiin muutamalla tunnilla.

Haketusta saa tehdä enintään kahtena peräkkäisenä päivänä viikossa, arkisin kello 9–16 välisenä aikana. Aiemmin haketusta sai tehdä arkisin kello 8–18 enintään kolme tuntia päivässä.

Alueella on aiemmin haketettu runkopuuta, mutta tätä ympäristölautakunta piti asukkaiden kannalta kohtuuttomana, eikä sille myönnetty lupaa. Risujen ja kantojen murskaamisen on katsottu olevan pienimuotoista ja kuuluvan sietovelvollisuuden piiriin, samoin kuin mullan ja kiviaineksen seulonnan.

Naapuruston mukaan kuorman purkua ja lastausta koskevat toiminta-aikojen pidennykset aiheuttaisivat kohtuutonta haittaa alueen asukkaille. Toisessa valituksessa todetaan, että voimassa olevat toiminta-ajat ovat jo nyt kriittisillä rajoilla kotirauhan ja asumisviihtyvyyden kannalta, ja niiden pidennys jättää lähiasukkaiden virkistys- ja lepoajat olemattomiksi.