Piispanristin päiväkodista käytiin täpärä äänestys  –  Kaarina selvittää päivähoidon palvelusetelin käyttöönottoa

0
Kuovinkadun kiinteistö on ollut kesästä 2018 lähtien tyhjillään. Kokoomus olisi halunnut vielä selvittää, kannattaisiko rakennuksen peruskorjaaminen. Arkistokuva

Kaarinan kaupunginhallitus hyväksyi Piispanristin uuden päiväkodin hankesuunnitelman maanantai-iltana.

Kokoomuksen Mikko Aaltonen teki kokouksessa muutosesityksen, jossa ehdotettiin, että ennen varsinaista päätöstä tekninen lautakunta selvittäisi tehokkaimman ja -taloudellisimman vaihtoehdon Piispanristin päivähoitotarpeen ratkaisemiseksi. Vaihtoehtoina olisivat uuden päiväkodin rakentaminen, Kuovinkadun päiväkodin peruskorjaus tai tarvittavien tilojen vuokraaminen. Sivistyslautakunta tekisi lopullisen päätöksen teknisen lautakunnan selvittämän kustannustehokkaimman vaihtoehdon ja ostopalveluna toteutettavan yksityisen päivähoidon väliltä.

Aaltosen mukaan kokoomus olisi halunnut vielä tutkia, kannattaisiko vanha kiinteistö peruskorjata.

– Ajatuksena oli se, että selvitettäisiin ensin fiksuin tapa ja päätettäisiin vasta sen jälkeen. Uuden rakentaminen ei aina ole paras vaihtoehto, eikä tässä tapauksessa ainakaan nopein, hän perustelee muutosesitystä.

Muutosesitys hävisi niukasti äänin 6–7 pohjaehdotukselle. Tukea Aaltonen sai kokoomukselta, muut puolueet olivat pohjaehdotuksen kannalla.

Palveluseteli lisää valinnanvapautta


Osana pohjaehdotusta päätettiin, että kaupunki hankkii Piispanristin alueelle väliaikaistilat kolmelle päivähoitoryhmälle. Väliaikaistilat ovat käytössä uuden päiväkodin valmistumiseen saakka.

Lisäksi Kaarinassa ryhdytään selvittämään päivähoidon palvelusetelin käyttöönottoa. Tällä hetkellä yksityinen päiväkotihoito hankitaan Kaarinassa ostopalveluna ja yksityinen perhepäivähoito Kelan kautta maksettavana yksityisen hoidon tukena ja kuntalisänä. Ostopalveluna hankittava varhaiskasvatus ei tuo juurikaan valinnanvapautta perheille, vaan kaupunki osoittaa päiväkotipaikat.

Niissä kunnissa, joissa päivähoidon palveluseteli on käytössä, perheillä on oikeus valita kunnan hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista mieleisensä. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti.

Päätös palvelusetelin käyttöön ottamisesta Kaarinassa tehdään selvityksen jälkeen.