Raadelman kaavaa yritetään huomenna taas eteenpäin

0
Arkistokuva Raadelmasta.

Raadelman kauppapuutarhan kaavaehdotusta on käsitelty Kaarinan kaupunkikehityslautakunnassa tänä vuonna jo kahdesti, ja kummallakin kerralla se palautettiin valmisteluun. Huomenna keskiviikkona lautakunnassa on kolmas yritys.

Ensimmäisellä kerralla kritiikkiä tuli niin liikenneturvallisuudesta, rakennusten sijoittelusta, asukasmitoituksesta kuin meluntorjunnasta. Toisella kerralla muutostoiveita oli vain yksi: Varsinais-Suomen Elyn kanssa haluttiin neuvottelut siitä, että Raadelmassa kevyen liikenteen väylä rakennettaisiin myös 110-tien eteläpuolelle.

Aiemmin sen enempää kaupungin infrapalvelut kuin Ely eivät olleet pitäneet ajatusta hyvänä. Uusintaneuvottelu kuitenkin pidettiin, ja kompromissina kaavasta muotoiltiin sellainen, että uusi pyörätie on mahdollinen rakentaa. Se kuitenkin aiheuttaisi huomattavia muutoksia tien kuivatusjärjestelyihin ja muihin rakenteisiin.

Yleisesti uuden asuinalueen ei pitäisi muuttaa merkittävästi Raadelman liikenneolosuhteita. Nykyisiin ongelmakohtiin, kuten Aleksanterintien risteysalueen huonoon näkyvyyteen, haetaan jo ratkaisuja kaupungin liikenneturvallisuustyössä.

Helsingintien ja Pehtoorintien välinen katualue, joka on osa vanhaa Kuninkaantietä, on kaavaehdotuksessa muutrettu suojelluksi, historialliseksi tielinjaksi. Sen linjausta, leveyttä tai korkeusasemaa ei saa muuttaa.

Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nyt nähtäville, jos sitä ei jälleen palauteta valmisteluun.

Kaavassa kaavoitetaan Raadelman entisen kauppapuutarhan kiinteistölle noin 50 uuden asunnon pientaloaluetta. 5,6 hehtaarin kokoinen suunnittelualue sijaitsee Hartmanintien, Rettigintien, Pehtoorintien ja Turku-Viipurintien välissä. Kasvihuonerakennukset on purettu aiemmin pois.