Viimeinkin järeitä keinoja Merivuoren kasvihuoneromujen siivoamiseen – “Kaarinan ympäristönsuojelussa ei ole perinnettä uhkasakoille”

0
Jätteitä Merivuoren puutarhalla. Kuva otettiin edelliskesänä. Taustalla näkyvät kasvihuoneet eivät ole osa Merivuoren puutarhaa.

Merivuoren puutarhan purkujätteistä tehtiin ensimmäiset valitukset ja valvontapyynnöt jo vuonna 2009, mutta vasta nyt Kaarinan kaupunki on ottamassa työkalukseen uhkasakon, jolla siivoustöitä vauhditetaan.

Kaarinan ympäristölautakunnalle esitetään tänään tiistaina kokouksessa, että jos paikka ei ole siistiytynyt vuoden 2023 toukokuun alkuun mennessä, puutarhalle rapsahtaa 8000 euron uhkasakko.

Kaupunki on yrittänyt puuttua Merivuoren puutarhan roskaantumiseen pehmeillä keinoilla vuodesta 2015. Viime kesänä Kaarina sai apulaisoikeuskanslerilta nuhteet liiallisesta lempeydestä: vaikka ensisijainen keino puuttua on neuvonta ja ohjaus, järeämpiin keinoihin tulisi tarttua heti sen jälkeen, kun ensimmäinen kehotus ei ole tuottanut tulosta. Tässä tapauksessa kehotuksia on annettu viisi kertaa.

Yhteensä kehotuksia, selvityspyyntöjä ja muita toimenpidekirjauksia on kanslerin laskelmien mukaan arkistoissa seitsemisenkymmentä. Valvontakäyntejä on tehty noin 20.

“Viranomaisen on valvottava määräaikoja”

Kaarina on perustellut kiltteyttään sillä, että siivoustyöt Merivuorella ovat jatkuvasti kuitenkin edenneet. Uhkasakkomenettelyä ei myöskään pidä käyttää, jos lopputuloksena esimerkiksi yritys joutuu konkurssiin eikä silloin pysty siivoamaan kiinteistöä.

“Ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimenpiteet olivat asiassa saatujen selvitysten perusteella olleet selvästi riittämättömiä”, totesi kuitenkin apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. “On pidettävä selvänä, ettei valvonnalla voi olla tosiasiallista vaikuttavuutta, ellei viranomainen järjestelmällisesti seuraa asettamiensa määräaikojen noudattamista ja ryhdy asteittain tehokkaampiin toimenpiteisiin.”

Hänelle oli kannellut naapurikiinteistön omistaja. Hän oli tehnyt myös tutkintapyynnön poliisille laittomasta kaatopaikasta ja törkeästä ympäristön turmelemisesta. Poliisi lopetti tutkinnan sillä perusteella, että sotkuista oli jo niin pitkä aika, että rikos ehti vanheta.

Muovijätteiden tulee lähteä

Ympäristölautakunnalle nyt annettavan esityksen mukaan Merivuoren vanhalta kompostikenttäalueelta on poistettava betonisokkeli ja muut jätteet. Samoin on poistettava muovijätteet maa-ainesvallista ja vanhat muoviputket metsänreunasta. Betonijätteiden hyödynnystyöt on saatettava loppuun tai vanha betoni vietävä pois, ja maanpinnalla näkyvä lasijäte tulee poistaa.

Monipolvista asiaa on puitu myös oikeudessa ja Ely-keskuksessa. Roskaantuminen alkoi vuonna 2008, jolloin kasvihuoneita purettiin tavalla, joka levitti jätteen laajalle.

Alue koostuu nykyään viidestä eri kiinteistöistä, joista ongelmat keskittyvät kahdelle. Lähistöllä on myös muiden toiminnanharjoittajien kasvihuoneita.

“Kaarinan ympäristönsuojelussa ei ole perinnettä uhkasakoille”

 

Kaarinan johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä, miksi Merivuoren kauppapuutarhan siivoustyöt ovat kestäneet näin kauan?

– Alue on niin laaja. Taustalla on myös naapuri- ja sukuriita. Kaupunki on koettanut saada asiaa pala kerrallaan ja neuvotellen eteenpäin.

Tulivatko oikeuskanslerin kanta yllätyksenä?

– Eivät, onhan tässä kauan mennyt. Toisaalta toisessa vaakakupissa on se, että emme halua ajaa ihmisiä ja yrityksiä ahdinkotilaan. Koen, että oikeuskansleri ei riittävästi peilannut sitä, mitkä ovat kiinteistön omistajien taloudelliset ja toiminnalliset resurssit velvoitteiden noudattamiseen.

Myöskään sitä ei huomioitu, että rakennusvalvonnan eli maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset velvoitteet on Merivuoren puutarhalla suoritettu. Esimerkiksi palossa tuhoutunut lämpökeskus on purettu, kasvihuoneiden sokkelit poistettu ja vanha säiliö maalattu.

Olisiko Merivuorelle esitetty uhkasakkoa ilman kanslerin nuhteita?

– Todennäköisesti. Haluamme jo pisteen tälle.

Toisaalta naapuri on tähän mennessä löytänyt tältä alueelta aina uusia ongelmia.

Muuttaako kaupunki toimintaansa oikeuskanslerin moitteiden perusteella?

– Kyllä. Uhkasakkojen asettamista pitää kaupungin ympäristönsuojelussa tehostaa.

Kaarinassa on aiemmin annettu uhkasakkoja vain maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, esimerkiksi jos rakennus on pystytetty laittomaan paikkaan. Tämä Merivuoren tapaus on käsittääkseni nyt ensimmäinen, missä uhkasakkoa asetetaan jätelain perusteella. Kaarinan ympäristöpuolella ei ole ollut perinnettä hallintopakon käyttämiselle, vaan työtä on tehty neuvotellen.

Kuinka monta vastaavaa romukiinteistöä Kaarinassa on?

– Isoja kohteita on kolme-neljä, osa teollisuusalueilla, osa asuinalueilla.

Artikkelia muutettu 25.10.2022 kello 10.50. Kuvatekstiin lisätty, että taustalla näkyvät kasvihuoneet eivät ole osa Merivuoren puutarhaa.