Ala-Lemun kartanon kaavan hintalapuksi 300 000 vai 700 000 euroa?

0
Ala-Lemun kartano. Arkistokuva.

Ala-Lemun kartanomiljöön asemakaavan maankäyttösopimus ei ollut kaikille päättäjille mieleen. Kaarinan kaupunginhallituksessa vihreät jätti hallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen, hävittyään ensin äänestyksessä muille puolueille. Vihreät olisi halunnut palauttaa asian valmisteluun tai hylätä päätösehdotuksen.
Ala-Lemun kartanoympäristön kaavaehdotus on viittä vaille valmis, mutta se ei enää vastaa alkuperäistä maankäyttösopimustaan. Kaupunkikehityslautakunnassa kaava on laitettu eteenpäin sillä ehdolla, että maankäyttösopimus muutetaan vastaamaan kaavaa.
Lopullisesti sekä Ala-Lemun kaava että maankäyttösopimus lyödään lukkoon kaupunginvaltuustossa.
Mikäli valtuusto asettuu Ala-Lemun maankäyttösopimuksesta hallituksen kannalle, maanomistaja osallistuu kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin 308 200 eurolla. Kaupunki sitoutuu saattamaan tontit rakentamiskelpoisiksi kahden vuoden sisällä siitä, kun kaava tulee lainvoimaiseksi.
Mahdollisten pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuksista vastaa kaupunki, mutta maanomistaja maksaa tutkimukset sekä hoitaa tarvittaessa maaperän puhdistamisen tai poistamisen. Maanomistaja vastaa myös mahdollisista purkutöistä.
Lemon kauppa on kesken
Vihreät vastusti hallituksessa asuntojen sijoittamista kartanoalueelle ja vetosi yleiskaavaan, jonka mukaan kartanoalue on tarkoitettu kokous-, kulttuuri-, opetus- sekä matkailupalvelujen alueeksi.
Vihreät piti myös maanomistajan maksamaa kaavoituskorvausta liian pienenä todellisiin kustannuksiin verrattuna. Heidän mukaansa maanomistajan tulisi maksaa 709 500 euroa. ”On huomattava, että kaavoitettava alue on kaukana yhdyskuntarakenteesta ja sinne on rakennettava vähintään kilometri kokoojakatua kevyen liikenteen väylineen ja katuvaloineen. Nämä usean miljoonan kustannukset jäävät kaupungin maksettaviksi”, eriävässä mielipiteessä perustellaan.
Vesihuollosta vastaa maankäyttösopimuksen mukaan Lemon vesiosuuskunta. Vihreät ihmetteli, miksi, sillä kaupunki on jo sitoutunut ostamaan Lemon vesiosuuskunnan verkoston ja kauppa on kesken hallinto-oikeudessa.
Sopimusalueen pinta-ala on 6,5 hehtaaria. Maankäyttösopimuksessa kunta ja maanomistaja sopivat alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä sekä osapuolten oikeuksista ja velvoitteista kaavaprosessissa.