Kaarina-lisän palauttamista jahkaillaan taas huomenna lautakunnassa

0
Kaupunginvaltuusto palautti Jaana Shelbyn (kd.) esityksestä Kaarina-lisän vielä kertaalleen uudelleen valmisteltavaksi. Sivistyslautakunta käsittelee Kaarina-lisää kolmatta kertaa puolen vuoden sisällä.

Sivistyslautakunta käsittelee keskiviikon kokouksessaan jälleen Kaarina-lisän palauttamista. Kaarina-lisä on jo kolmatta kertaa lautakunnan asialistalla puolen vuoden sisällä.

Viime keväänä viranhaltijat esittivät sivistyslautakunnalle, että lasten kotihoidon tuen kuntalisä eli Kaarina-lisä otetaan Kaarinassa takaisin käyttöön, mutta lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Syyskuussa sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, ettei perusteita Kaarina-lisän palauttamiselle ole.

Kaupunginvaltuusto palautti lokakuussa Kaarina-lisää koskevan pykälän uudelleen valmisteltavaksi ja näin ollen asia tulee jälleen sivistyslautakunnan päätettäväksi.

Keskiviikkona kokoontuvalle lautakunnalle esitetään jälleen, ettei Kaarina-lisää oteta käyttöön. Asian pohjustuksena todetaan, että “valtuusto on palauttanut kotihoidon tuen kuntalisää koskevan asian sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi ilman lisäselvityspyyntöjä. Viranhaltijoiden tekemän uuden tarkastelun perusteella voidaan todeta, että olosuhteissa ei ole tapahtunut muutosta.”