Kaarinan keskustassa on risteys, josta vain harva ajaa oikein

0
Kumpi väistää? Väistämissäännöt ovat usein hukassa Puntarikadun ja Lautakunnan kadun liittymässä. Liikennesääntöjen mukaan Puntarikadulta kääntyvät ovat aina etuajo-oikeutettuja.

Kello on puoli neljä perjantai-iltapäivällä. Kaarinan keskustassa liikkuu harvakseltaan autoja siihen nähden, että viikonloppu on alkamassa.

Asetun tarkkailemaan liikennettä Puntarikadun ja Lautakunnankadun risteykseen. Tehtäväni on laskea, kuinka moni autoilija ajaa risteyksessä liikennesääntöjen vastaisesti seuraavan puolen tunnin aikana.

Lautakunnankadun ja Puntarikadun liittymä oli ennen Kaarina-talon rakentamista tasa-arvoinen risteys.

Liikennejärjestelyt muuttuivat, kun Lautakunnankatu katkaistiin Kaarina-talon kohdalta. Sen jälkeen Lautakunnankadulle ilmestyi kolmio ja Puntarikadusta tuli etuajo-oikeutettu.

Liikenne jumittaa

Juuri nyt risteyksessä seisoo kolme autoa, eikä kukaan uskalla lähteä liikkeelle. Rattien takana viittilöidään ja näytetään käsimerkkejä.

– Puntarikadulta tulevat ovat etuajo-oikeutettuja riippumatta siitä, mihin suuntaan kääntyvät, eli ajovuorossa ensimmäisinä, Kaarinan kaupungin liikennesuunnittelija Elise Tuomola opastaa.

Havaintojeni perusteella ongelmana on, etteivät Puntarikadulta tulevat autoilijat ymmärrä tätä. Moni ajaa risteyksessä edelleen niin kuin se olisi tasa-arvoinen tai Puntarikadulla olisi kolmio. Ihmettelen, miksi Puntarikadusta piti tehdä etuajo-oikeutettu.

– Liikenteellisesti Hovirinnantie-Lautakunnankatu-Puntarikatu on selkeästi vilkkaampi ajoreitti verrattuna Lautakunnankatua suoraan ajavien määrään, ja siksi se on haluttu pitää etuajo-oikeutettuna suuntana. Kärkikolmio lisättiin Kaarina-talon suunnasta tuleville tukemaan tätä pääreittiajatusta, Tuomola perustelee.

Nolla onnettomuutta

Seuraan, kun Puntarikadulta lähtevä autoilija pysähtyy risteykseen. Vilkun mukaan hän on aikeissa kääntyä vasemmalle, mutta jääkin väistämään Lautakunnankatua suoraan ajavaa autoilijaa.

Puolen tunnin aikana näen neljä tilannetta, jossa risteyksessä ajetaan väärin tai liikenne pysähtyy. Määrä on pienempi kuin odotin, mutta toisaalta liikennettäkään ei ole paljon. Väistämissäännöt ovat hakusessa lähes joka kerta, kun risteyksessä on kerrallaan useampi eri suunnista tuleva auto.

Tuomola kertoo, että kaupunki sai aikoinaan muutamia yhteydenottoja kyseisestä liittymästä, mutta palautetta ei ole tullut enää pitkiin aikoihin.

Ajojärjestyksestä on keskusteltu Tuomolan mukaansa kaupungin liikenneturvallisuusryhmässä. Eräs ryhmän jäsenistä kertoi huomanneensa, että autoilijat ajavat risteyksessä erittäin varovasti ja epävarmasti. Tilastojen mukaan risteyksessä ei ole sattunut kuitenkaan yhtään onnettomuutta sinä aikana, kun nämä liikennejärjestelyt ovat olleet voimassa.

– Oikea ajojärjestys on yleensä sitten ilmeisesti ratkennut lyhyen liikennetilanteen havainnoinnin jälkeen, Tuomola arvelee.

Muutoksia liikennejärjestelyihin ei Tuomolan mukaan ole suunnitteilla.

Risteyksen turvallisuus paranee hänen mukaansa entisestään, kun ajonopeuksia lasketaan talven aikana koko Kaarinan keskusta-alueella nykyisestä 40:stä 30 kilometriin tunnissa.