Kaarinan kirkon päättäjistä kolme neljäsosaa on naisia – Katso valitut täältä

0
Kaarinan kirkko. Arkistokuva.

Kaarinan seurakuntaneuvostossa kuulunee naisten ääni jatkossa yhtä hyvin kuin ennenkin. Sunnuntaina päättyneiden seurakuntavaalien äänestäjät valitsivat Kaarinan seurakuntaneuvostoon etunimien perusteella kymmenen naista. Miehiä pääsi läpi vain neljä.

Sukupuolijakauma pysyi 14-paikkaisessa neuvostossa täsmälleen samana kuin päättyvällä kaudella, vaikka viisi jäsentä vaihtuu neuvostossa.

Paikkansa uusi yhdeksän henkilöä: Irja Gustafsson, Paula Mäkinen, Mirkka Lehtonen, Maria Ranne, Anniina Rantala, Raimo Erkkilä, Armi Malmi, Kaarina Peltonen ja Anne Seivästö. Paikkansa menetti Minna Tiainen. Lisäksi neljä nykyisen neuvoston jäsentä ei ollut ehdolla.

Eniten ääniä seurakuntaneuvostoon sai Anne Seivästö, yhtymävaltuustoon Ismo Seivästö. Uusista seurakuntaneuvoston päättäjistä eniten ääniä kahmaisi Rasmus Hakala, joka tunnetaan esimerkiksi Kaarinan kaupungin nuorisovaltuuston puheenjohtajana.

Partiotyön ystävät muodostui Kaarinan seurakuntaneuvoston isoimmaksi ryhmäksi kuudella jäsenellään. Yhteinen kirkkomme -listalta meni neuvostoon läpi neljä ehdokasta, kokoomukselta ja SDP:ltä kummaltakin kaksi.

Uudet päättäjät aloittavat tammikuussa.

20 nuorta kävi vaaliuurnilla

Kaarinan seurakunnassa äänestysprosentti oli 11 prosenttia, enemmän kuin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä keskimäärin (10,4) mutta vähemmän kuin koko valtakunnassa (12,9). Käytännössä 1548 kantakaarinalaista kävi äänestämässä.

Äänestäjien osuus laski Kaarinassa hiukan edellisistä vaaleista, joissa äänioikeuttaan käytti 11,9 prosenttia Kaarinan seurakuntaan kuuluvista.

Ennakkoon äänesti 56 prosenttia.

16–17-vuotiaat äänestivät vähänlaisesti mutta silti reippaammin kuin Piikkiössä. 3,9 prosenttia tästä ikäluokasta – 20 kaarinalaisnuorta – lähti vaaliuurnille. Äänioikeutettuja tässä ikäryhmässä oli 513.

Neljäsosa vastustaa sateenkaariliittoja

Kaarinan seurakunnan uudet päättäjät vaikuttavat keskimäärin yhtä uudistusmielisiltä kuin Kaarinan ehdokkaiden kokonaisjakaumakin oli, mikäli mittatikkuna käyttää sitä, mitä ehdokkaat ovat vastanneet vaalikoneeseen sukupuolineutraalista avioliitosta.

Vaalikonevastausten perusteella 27 % Kaarinan seurakunnan uusista päättäjistä voi luonnehtia vanhoillisiksi, kun kaikista Kaarinan seurakunnan ehdokkaista heidän osuutensa oli 25 %.

Sateenkaariliittoja vastustavasta yhdeksästä ehdokkaasta pääsi neljä läpi. Kymmenen Kaarinan seurakuntapäättäjistä peukuttaa tasa-arvoista avioliittoa. Yksi henkilö ei vastannut vaalikoneeseen.

Läpimenijät Kaarinasta

Anne Seivästö (yht.) 105 ääntä

Ismo Seivästö (yht.) yhtymävaltuustoon 101 äänellä

Maria Ranne (part.) 86 ääntä + yhtymävaltuustoon 89 äänellä

Rasmus Hakala (kok.) 86 ääntä + yhtymävaltuustoon 91 äänellä

Anniina Rantala (part.) 78 ääntä

Salli Suominen (part.) 78 ääntä + yhtymävaltuustoon 81 äänellä

Tuula Törnblom (sd.) 71 ääntä

Mirkka Lehtonen (part.) 68 ääntä

Ari Malmi (yht.) 65 ääntä + yhtymävaltuustoon 69 äänellä

Tero Kuusisto (part.) 65 ääntä + yhtymävaltuustoon 69 äänellä

Annina Laaksonen (part.) 64 ääntä

Raimo Erkkilä (yht.) 63 ääntä

Irja Gustafsson (sd.) 59 ääntä

Paula Mäkinen (kok.) 49 ääntä

Kaarina Peltonen (yht.) 25 ääntä

Artikkelia muutettu 22.11.2022 klo 19.13. Korjattu virheellinen ilmaisu, että ennakkoon olisi äänestänyt 53 prosenttia äänioikeutetuista.