Kuntalaisaloitteessa toivotaan, että tienvarsien niitto lopetetaan

0
Niittämättömät tienpientareet voivat aiheuttaa näköesteen. Arkistokuva.

Kaarinan teknisessä lautakunnassa käsiteltiin kuntalaisaloitetta, jossa toivottiin, että Kaarinassa lopetettaisiin tienvarsien niittäminen. Aloitteen mukaan kukkiva tienvarsi olisi paitsi kaunis, myös houkuttelisi pölyttäjiä puoleensa.

Lautakunta pitää tienvarsien niittämistä tärkeänä erityisesti liikenneturvallisuuden takia. Niittotöillä pyritään takaamaan tiellä liikkujille esteettömät näkymät ja rajoittamaan vesakon leviämistä liian lähelle ajoratoja.

Niitot aloitetaan Kaarinassa juhannuksen tienoilla. Ensin niitetään päätiet, sitten asuinalueet. Toinen niitto suoritetaan elokuussa, ennen koulujen alkamista.

Aloitteen tekijälle annetussa vastauksessa todetaan myös, että säännöllinen niitto on luonut myös merkittävän määrän elinympäristöjä niitty- ja ketolajistolle. Toistuvat niitot siis myös parantavat edellytyksiä ketolajistolle ja tukevat näin luonnon monimuotoisuutta.