Mielipitei: Jokaisella on oltava oikeus turvalliseen koulupäivään

0

Panostus lapsiin ja nuoriin on tulevaisuusteko. Mikäli kouluihin tarvitaan lisää resursseja ehkäisemään koulukiusaamista tai kouluväkivaltaa, niitä on sinne saatava. Jos oppilas tarvitsee tukea, sitä on järjestettävä. Tuen järjestäminen lähtee oppilaan tarpeesta ja asiantuntijoiden näkemyksestä.

Päätettäessä erityistä tukea saavan oppilaan opetuksesta ja mahdollisesta integroinnista yleisopetuksen ryhmään tulee huolehtia opetuksen ja oppilaan tarvitseman tuen resurssien riittävyydestä. Tämä tarkoittaa asianmukaisia työskentelytiloja, materiaaleja ja riittävää henkilökuntaa. SDP-Kaarinan valtuustoryhmä kannustaa kouluja ja sivistysjohtoa rohkeasti pyytämään tarvitsemiaan resursseja, jotta päättäjät voivat niistä päättää.

Tarvitsemme selkeät prosessit koulukiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisemiseksi. On oltava määriteltynä roolit ja vastuut sekä opettajien ja ohjaajien on tarvittaessa saatava tukea haastaviin tilanteisiin. Kaupungin johdolla on oltava oikea tilannekuva siitä, mitä kouluissa tapahtuu.

Koulu, jossa oppilaat, opettajat ja koulun henkilöstö voivat hyvin, on meille kaikille yhteinen päämäärä. Kaarinalaisten huoli on kuultu.

Kaarinan SDP:n valtuustoryhmä