Mielipitei: Kaarinan kouluihin tarvitaan vertaissovittelua

0

Olemme saaneet laajasti mediasta lukea kouluväkivallasta ja -kiusaamisesta kaarinalaisissa kouluissa. Ratkaisuksi on esitetty vartijoita ja valvonnan lisäämistä.

Valvonta sinänsä ei ole pahasta, mutta ratkaisuksi tilanteeseen ohut ja kestämätön. Se ei opeta lapsia ja nuoria olemaan kiusaamatta. Kiusaaminen ja väkivalta jatkuu, kun valvova silmä välttää.

Haminassa on käytössä menestyksekäs Verso-ohjelma, jossa vertaissovittelijat eli tehtävään valitut lapset ja nuoret itse sovittelevat ristiriitatilanteita. Minusta olisi nyt ihan paikallaan, että ammattikasvattajat olisivat Haminaan yhteydessä ja samaa mallia sovellettaisiin myös Kaarinassa. Rauhaan tulee kasvattaa.

Myös meidän aikuisten on katsottava peiliin: millaisen mallin itse annamme lapselle ratkoa erimielisyyksiä. Ympärilleni kun katson, niin se malli ei ole kaksinen.

Maarit Snellman

KM, erityispedagogi