Pääkirjoitus: Kouluväkivalta puhutti valtuustosalissa

0

Kaarina-lehti uutisoi (2.11.) Kaarinan koulussa tapahtuvasta väkivallasta. Jutussa kerrottiin alakouluikäisestä tytöstä, joka on ollut ensimmäisen kouluvuoden aikana toistuvan tönimisen ja satuttamisen kohteena. Tytön äiti koki koulun vähättelleen hänen lapseensa kohdistuneita tekoja.

Jutun julkaisemisen jälkeen toimitus sai yhteydenottoja ja viestejä vanhemmilta, joiden lapsia on toistuvasti satutettu Piispanlähteen alakoulussa. Osa lapsista ei uskalla mennä kouluun väkivallan pelossa. Hälyttävää on, että väkivallan tekijät ovat pieniä, alaluokilla olevia lapsia.

Myös Kaarinan päättäjät ovat havahtuneet asiaan. Maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa muun muassa SDP:n Sari Hukkanen totesi ryhmän olevan valmis antamaan kouluille kaikki tarvittavat resurssit kouluväkivallan kitkemiseksi.

Monet vanhemmat ovat sitä mieltä, että lisääntynyt koulukiusaaminen ja väkivalta on seurausta inkluusiosta, jossa erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita on sijoitettu tavallisiin opetusryhmiin.

Sivistysjohtaja Elina Heikkilä korosti omassa puheenvuorossaan, ettei kouluväkivaltaa ratkaista erityisluokkia lisäämällä. Hänen mukaansa olennaista on, että opetusryhmissä ja välitunneilla on riittävä määrä aikuisia tukemassa ja turvaamassa lasten koulunkäyntiä. Heikkilä totesi myös, että Kaarinassa ollaan valmiita osoittamaan Piispanlähteen kouluun lisäresursseja, mikäli koululla nähdään tämä tarpeelliseksi.

Valtuuston kokous oli ennen kaikkea lupaus lapsille. Jos kouluilla ei riitä keinot puuttua kiusaamiseen, asiasta ei pidä vaieta, vaan siitä pitää nimenomaan puhua. Apua on nyt luvattu.