Sisarukset eivät välttämättä pääse Kaarinassa samaan kouluun

0
Kaarinassa koulupaikoista on tulevina vuosina niin suuri pula, ettei sisarusten pääsyä samaan kouluun voida taata.

Kaarinan koulussa ei olla ottamassa käyttöön sisarusperiaatetta. Sisarusperiaate tarkoittaa sitä, että perheen kaikilla lapsilla olisi lähtökohtaisesti oikeus päästä samaan kouluun.

Sisarusperiaatteen käyttöön ottamista on selvitetty vihreiden viime keväänä tekemän valtuustoaloitteen takia. Sivistyslautakunta ja kaupunginhallitus päättivät, ettei sisarusperiaatetta ole perusteltua ottaa käyttöön tilanteessa, jossa koulupaikat ovat kortilla. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto.

Kaarinassa pyritään lähtökohtaisesti siihen, että sisarukset pääsisivät samaan kouluun, mutta kouluikäisten suuren määrän takia sisarusperiaatteen toteutumista ei voida joka tilanteessa taata.

Selvityksen mukaan kolmasosalla ensi syksynä koulunsa aloittavista ekaluokkalaisista on alakouluikäinen isosisarus. Tulevina vuosina koulupaikoista on pulaa erityisesti Kaarinan keskustan ja Piispanlähteen alueella. Mikäli Kaarina sitoutuisi noudattamaan sisarusperiaatetta, tarkoittaisi muutos todennäköisesti alkuopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista, väliaikaistilojen hankintaa tai kasvavaa tarvetta koulukuljetuksille.

Sivistystoimessa pelätään myös, että sisarusperiaatteen käyttäminen voisi asettaa koulutulokkaat epätasa-arvoiseen asemaan ja niitä oppilaita, joilla ei ole koulussa sisarusta, jouduttaisiin mahdollisesti ohjaamaan muihin kouluihin.