Terveyskeskusten vuodeosastot ovat tulossa osaksi Tyksin organisaatiota

0
Mikko Pietilän mukaan käsitys siitä, ettei Tyksissä muuttuisi vuodenvaihteessa mikään, on väärä. Kuvassa myös ikääntyneiden palveluiden tulospalvelujohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) valmistaudutaan historialliseen isoon liikkeenluovutukseen, joka pitää sisällään 23 000 työntekijän siirtymisen uudelle työnantajalle. Lisäksi kunnilta siirtyy hyvinvointialueelle valtava määrä erilaisia sopimuksia. 

Varhan tulosaluejohtajien viime viikolla pitämän tiedotustilaisuuden pääviesti oli, että kuluva syksy on käytetty riskienhallintaan ja turvallisen siirtymän varmistamiseen. Tavoitteena on, että muun muassa palkanmaksussa, erilaisten etuisuuksien ja laskujen maksussa tai asiakasmaksujen keräämisessä ei synny katkoksia tai häiriöitä.

– Palveluiden yhdenmukaistaminen on edessä, ja se on ensi vuoden työtä, lisää sote-palveluiden tulosjohtaja Mikko Pakarinen, joka siirtyi Varhaan Kaarinasta.

Tyksin sairaalapalveluiden tulosjohtaja, parhaillaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana toimiva Mikko Pietilä kumoaa käsityksen, jonka mukaan Tyksissä ei vuodenvaihteessa muuttuisi mikään. Muutoksia on hänen mukaansa paljonkin, vaikka organisaatiossa ei tapahdu yhtä suurta myllerrystä kuin perusterveydenhuollossa.

Ikäihmisten laitoshoidosta luovutaan


Maakunnan terveyskeskusten kannalta olennaisin muutos on, että vuodenvaihteen jälkeen terveyskeskusten vuodeosastot siirtyvät osaksi Tyksin organisaatiota. Tämä helpottaa Pietilän mukaan jatkohoidon järjestämistä.

– Nyt pääsemme käyttämään seudun koko vuodeosastokapasiteettia ilman, että kuntarajat tulevat tielle. Tämä on yksi sellaisista asioista, joissa me toivottavasti saamme nopeita pikavoittoja, jotka näkyvät hoidon tehostumisena.

Tämä ei tarkoita sitä, että hoitopaikka voi jatkossa sijaita missä päin maakuntaa vain.

– Ei tietenkään ole tarkoitus se, että lähdetään summittaisesti sijoittamaan potilaita riippumatta siitä, missä kotipaikka on.

Ikäihmisten hoidossa edessä on laitoshoidosta luopuminen. Lakimuutos vaatii luopumaan laitoshoidosta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä noin 400 laitoshoitopaikkaa. Osassa kunnissa laitoshoidosta luopumista ei ole edes aloitettu.

Mistä sote-työntekijät?


Sote-alan kriittisin ongelma on tällä hetkellä hoito- ja hoivahenkilöstön heikko saatavuus. Yksi ratkaisu on työnantajakuvan parantaminen. Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan on myös syytä varmistaa, että hoitohenkilöstön aika käytetään tehokkaasti hoitotyöhön ja tukipalvelutehtäviä tekee siihen palkattu henkilöstö.

Pöyhösen mukaan lähiesimiesten työpäivästä merkittävä osa menee sijaisten hankintaan. Tähän on tulossa muutos.

– Ikääntyneiden palveluissa me pyrimme ratkaisemaan tämän asian sillä, että meillä on erikseen resurssipuoli, joka huolehtii rekrytoinneista.

Tähän asti kunnat ovat voineet kilpailla lääkäreistä palkalla ja muilla työehdoilla. Vuodenvaihteen jälkeen lääkärit tekevät hyvinvointialueen sisällä töitä samoilla ehdoilla, mikä saattaa vaikuttaa pienempien terveyskeskusten lääkäreiden saatavuuteen.

Mikko Pietilä kertoo, että sairaanhoitopiirissä asia on ratkaistu palkkiomallilla.

– Jos ihminen on kantasairaalassa töissä ja menee tekemään yhden päivän Saloon, Loimaalle tai Uuteenkaupunkiin, siitä on maksettu lisää. Tämä on yksi mahdollinen ratkaisumalli, mutta nämä ovat sellaisia asioita, joita ei ole vielä linjattu.

Teksti ja kuvaHanna Hyttinen