Värikuulasotaa Hepojoella järjestävä Nasse luopui osasta vuokra-aluettaan

0
Kaarinan kaupunki vuokrasi vuonna 2020 Nasse Oy:lle yli 40 hehtaarin metsäalueen Hepojoelta. Uudessa vuokrasopimuksessa vuokrattava alue on huomattavasti pienempi. Arkistokuva.

Värikuulasotaa Piikkiön Hepojoella tarjoava Nasse Oy on esittänyt muutosta vuokrasopimukseensa.

Nasse Oy on vuokrannut Kaarinan kaupungilta 44 hehtaarin kokoista metsäaluetta noin 7 100 euron vuosivuokralla. Yritys on hyödyntänyt vuokrattavasta alueesta kuitenkin vain pientä osaa.

Kaupunginhallitus päätti tällä viikolla hyväksyä vuokrasopimukseen tehtävän muutoksen. Uusi vuokra-alue on kooltaan noin 2,9 hehtaaria ja pitää sisällään pysäköintialueen sekä hakkuuaukean. Lisäksi metsäautotiehen myönnetään käyttöoikeus, josta ei peritä erillistä korvausta. Vuosivuokra on jatkossa 471 euroa.

Vuokrasopimus päättyy loppuvuonna 2030.

Metsäalueen vuokraaminen yrityskäyttöön herätti päättäjissä aikoinaan ristiriitaisia tunteita ja osa pelkäsi, että toiminta tärvelee luonnontilaisen metsän. Yrityksen alkuperäisenä ajatuksena oli hyödyntää aluetta nykyistä laajemmin ja tarjota värikuulasodan lisäksi muitakin elämyksiä yrityksille ja muille ryhmille. Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa todetaan, ettei vaikean alun jälkeen yrittäjillä ole enää suunnitelmia toiminnan kasvattamiselle.