Värttinän ja Piikkiökodin mitoituksista selvityspyyntö

0
Kuva Värttinästä vuoden takaa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kaarinalta selvitystä palvelutalo Värttinän ja Piikkiökodin henkilömitoituksista. Henkilöstömitoituksen toteutumista selvitettiin viime toukokuussa toteutetulla seurantajaksolla.

Lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,60 työntekijää asukasta kohti ei toteutunut kummassakaan yksikössä. Värttinässä toteutunut henkilöstömitoitus on ollut toimintayksikön antaman vastauksen perusteella 0,57 ja Piikkiökodissa 0,56.

Palvelutalo Värttinästä on tullut lisäksi potilasturvallisuusilmoitus. Ilmoituksessa todetaan, että Värttinässä on maalis-toukokuussa ollut vain yksi sairaanhoitaja ja että toimintayksikössä puuttuu jatkuvasti hoitajia työvuoroista, jolloin työvuoroja tehdään vajaalla. Tästä syystä esimerkiksi asiakkaiden suihkutuksia on jouduttu jättämään väliin.

Kaarinan kaupungin vastineita käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa tiistaina ja ne ovat luettavissa lautakunnan esityslistalta. Molemmissa yksiköissä on selvitysten perusteella ollut haasteita rekrytoida hoitajia avoimiin toimiin. Myöskin sijaisia on ollut vaikea saada.

Lakisääteinen henkilöstömitoitus on ensi vuoden huhtikuusta lähtien 0,7 työntekijää asukasta kohti. Värttinässä henkilöstömitoituksen täyttyminen edellyttää neljän uuden hoitoapulaisen palkkaamista vuodelle 2023. Hoitajamitoituksesta puuttuu 0,1. Piikkiökotiin arvioidaan tarvittavan kolme uutta hoitajaa.

Uusien hoitajien palkkaaminen on ensi vuonna hyvinvointialueen vastuulla.