Kaarina maksaa jälleen vinkkauspalkkioita onnistuneista rekrytoinneista

0

Kaarinan kaupunki ottaa käyttöön rekrytoinnin vinkkauspalkkion ensi vuoden alussa. Vinkkauspalkkio maksetaan kaupungin työntekijälle, jonka vinkki johtaa vakituiseen tai vähintään puolen vuoden pituiseen työ- tai virkasuhteeseen.

Kaupungin havaintojen mukaan yksi tehokkaimmista rekrytointikeinoista on kollegan tai tuttavan suosittelema työpaikka.

Pulaa on esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajista ja erityisopettajista, laitoshuollon ja ruokapalveluiden työntekijöistä sekä teknisistä toimihenkilöistä.

Vinkkauspalkkio on suuruudeltaan 300 euroa, ja se maksetaan vinkin antajalle työntekijän koeajan päätyttyä, mikäli palvelussuhde on edelleen voimassa. Lisäksi ehtona on, ettei palkattu työntekijä tai viranhaltija ole ollut kolmen vuoden sisällä samoissa tehtävissä Kaarinan kaupungin palveluksessa.

Vinkkauspalkkiosta järjestettiin Kaarinassa pilottikokeilu vuosina 2020–2021. Palkkioita ei tullut kokeilun aikana yhtään maksuun. Tänä vuonna vinkkauspalkkio on ollut käytössä sote-alan rekrytoinneissa ja johtanut noin kymmenen työntekijän rekrytointiin.