Metsähallitus kartoitti Kuusiston Kappelinmäkeä – “Suomessa ei ole toista tämänkaltaista kokonaisuutta”

0
Arkistokuva Kuusiston kartanosta.

Metsähallituksen Rannikon Luontopalvelujen alueella on tehty tänä vuonna arkeologisia inventointeja yhteensä 13 luonnonsuojelualueella Helsingistä Vimpeliin. Tämän lisäksi tehtiin lukuisia kohdeinventointeja ja tarkastuksia, joissa dokumentoitiin yhteensä 26 arkeologista kohdetta.

Yksi inventoinnin kohteista on ollut Kuusiston Kappelinmäki. Muuritutkimus Oy:n tekemässä investoinnissa kartoitettiin suuri määrä rakennuksen jäännöksiä Kuusiston kartanon pihamaan tuntumassa. Lisäksi Museoviraston kenttäpalvelut teki Metsähallituksen Luontopalvelujen toimeksiannosta yleisinventoinnin, jossa jatkettiin Muuritutkimuksen kartoitusta koko Kappelinmäen alueelle.

– Kuusiston kokonaisuus käsittää rakennustyyppinä harvinaisen kartanon, jolla on 230 vuoden asumishistoria, kartanon toimintaan liittyvät maanalaiset arkeologiset jäännökset, keskiaikaisen koskemattomana säilyneen hautausmaan, keskiaikaisen katolisen piispan linnoitetun residenssin ja eheän kulttuurimaiseman, jonka osana on suojeltu jalopuulehto. Suomessa ei ole toista tämänkaltaista kokonaisuutta, kertoo erikoissuunnittelija Tapani Tuovinen Metsähallituksesta.

Metsähallitus on tehnyt arkeologisia inventointeja vuodesta 1994.

Arkeologinen inventointityö tarkoittaa käytännössä sitä, että arkeologisista kohteista etsitään maastossa merkkejä lähtötietojen avulla ja systemaattisesti maastoa haravoiden.

– Kun jotakin sattuu kohdalle, se dokumentoidaan eli määritetään kohteen sijainti ja laajuus, rakenne ja ainesosat, kunto, mahdolliset uhkatekijät, hoitotarve ja ehdotettu suojelustatus ja otetaan valokuvat. Aineisto kootaan tavallisesti raportiksi, joka jää sisäiseen käyttöön. Lisäksi raportti on sähköisesti kaikkien saatavilla Museoviraston ylläpitämässä Kulttuuriympäristön palveluikkunassa, Tuovinen kertoo.