Mielipitei: Oppilaille työrauha koulun ja kodin yhteistyöllä

0

Kaarinassa on kuohuttanut Piispanlähteen koulussa pitkään esiintynyt koulukiusaaminen sekä koettu turvattomuus (Kaarina-lehti 23.11.). Samankaltaisia kokemuksia on tullut esiin myös muista kaarinalaisista kouluista. On rehellisesti myönnettävä, että nykyhetken tilanne on huono ja korjaavia toimia tarvitaan laajalti.

Toimia tarvitaan sekä kotona että koulussa. Emme saa ulkoistaa lasten kasvatustyötä koululle, vaan perusta koulutaipaleelle luodaan kotona, jossa kasvatustyöstä vastuussa ovat vanhemmat. Jos vanhempien kuorma tuntuu liian raskaalta, Kaarinassa on monipuoliset perhekeskuksen palvelut tukemassa.

Koulun tehtävänä on mahdollistaa oppiminen turvallisessa ympäristössä. Meidän luottamushenkilöiden tehtävänä on mahdollistaa riittävät resurssit, jotta koulussa selviydytään opetus- ja kasvatustehtävästä. Nykyhetkessä opetustyöhön ja läsnäoloon jää liian vähän aikaa, kun raportointi- ja muut velvoitteet kuormittavat liikaa. Tästä meidän on päästävä eroon.

Rehtorin johdolla tulee jokaisessa koulussa pitää huolta siitä, että opettajilla on riittävä osaaminen sekä uskallus puuttua matalalla kynnyksellä havaittuihin kiusaamisyrityksiin. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi oppilaiden kanssa niin oppi- kuin välitunneilla – silläkin uhalla, että jokin wilmamerkintä tai muu raportointi jää tekemättä. 

Meidän tehtävänä kaarinalaisina luottamushenkilöinä on pitää huoli riittävistä resursseista, jotta jokaisella oppilaalla on turvallinen koulupäivä ja -matka sekä henkilökunnalla turvallinen työpaikka. Tämä tavoite vaatii resurssien lisäksi tiivistä yhteistyötä koulun ja kodin välillä. Yhdessä pystymme tähän.

Kaarinan Keskusta ry:n puolesta

Kimmo Hollmén (pj.)