Olisiko Sorron hakkuihin pitänyt hakea maisematyölupaa?

0
Sorron metsässä tehdyt hakkuut järkyttivät kaarinalaisia laajasti. Metsäkoneet jättivät märkään maastoon puoli metriä syvät ajourat ja puustoa oli kaadettu runsaasti.

Tänään kokoontuvalleKaarinan ympäristölautakunnalleesitetään, että tekniseltä lautakunnalta pyydetään selvitystä Sorron virkistysmetsässä marraskuussa tehdyistä harvennushakkuista. Pykälän valmistelija, johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä kuvaa asian esittelytekstissään, että harvennushakkuu olisi edellyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa, koska kyseessä ei ollut vaikutuksiltaan vähäinen toimenpide.

Lautakunta on keskustellut Sorron metsästä alustavasti jo aiemmin, pian hakkuiden jälkeen.

Kaarinan kaupungin hallintosäännön mukaan tekninen johtaja päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten puunkaatotoimenpiteitä koskevien lupien myöntämisestä. Toimivalta on siirretty edelleen viheraluepäällikölle.

Lautakunnalle esitetyn ehdotuksen mukaan hakkuisiin liittyviä lupakäytäntöjä tulisi tarkentaa. Lisäksi ehdotettiin, että jatkossa tulevista metsänhoidollisista toimenpiteistä tiedotettaisiin vuosittain.