Omakotiyhdistys lahjoitti varansa Auranlaakson koulun hyväksi

0
Kuvassa vasemmalta Auranlaakson koulun rehtori Matti Kallio, omakotiyhdistyksen edustajat Rami Savila ja Seppo Leino ja vanhempainyhdistyksen edustajat Nina Stenström-Iivarinen ja Maija Lespinasse.

Kausela-Kultanummi-Kalttassuo -omakotiyhdistys lopettaa toimintansa. Koronavuodet ovat hiljentäneet yhdistyksen toimintaa, jäsenmäärän vähentyminen ja pitkäaikaisen puheenjohtajan Kauko Pihlavan poismeno johtivat siihen, että yhdistys päätettiin lakkauttaa.

Omakotiyhdistys lahjoittaa jäljelle jääneet varansa, 7 500 euroa, Auranlaakson koulun vanhempainyhdistykselle.

Yhdistys on pitkään tukenut Auranlaakson koulun toimintaa muun muassa lahjoittamalla vuosittain ekaluokkalaisille heijastinliivit. Kauko Pihlava toimi Auranlaakson koulun kouluvaarina.

– Auranlaakson koulu on tärkeä osa Pohjois-Kaarinan Auranlaakson kaupunginosaa. Lahjoituksella halutaan kunnioittaa Kaukon vuosikymmeniä kestänyttä työtä alueen ja omakotiyhdistyksen hyväksi. Kaukolle oli aina tärkeä tukea Auranlaakson koulua ja sen pieniä oppilaita. Varoista tullaan jakamaan vuosittain stipendejä oppilaille, sekä hankitaan ekaluokkalaisten heijastinliivejä ja muita koulun tarvitsemia välineitä ja tarvikkeita, sanoo yhdistyksen selvitysmies Seppo Leino .

Auranlaakson koulun vanhempainyhdistyksen tehtävänä on kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen sekä koulun toimintaedellytysten tukeminen. Aikaisempien vuosien toimintaa ovat olleet muun muassa pihatalkoot ja vanhempainillat sekä leirikoulujen ja retkien taloudellinen tukeminen. Lisäksi on tuettu opetus-, liikunta- ja välituntivälineiden hankintaa. Vuosittain on kustannettu myös lasten liikennekoulu.

– Omakotiyhdistyksen tuki on ollut arvokasta Auranlaakson koululle jo vuosien ajan ja kiitollisina otamme vastaan tämän lahjoituksen, jota tullaan käyttämään omakotiyhdistyksen toiveiden mukaisesti, toteavat vanhempainyhdistyksen edustajat Maija Lespinasse ja Nina Stenström-Iivarinen .

Rehtori Matti Kallio pitää Kausela-Kultanummi-Kalttassuon omakotiyhdistyksen kanssa tehtyä yhteistyötä jopa poikkeuksellisena tässä ajassa. Yhdistyksen toiminnassa on hänen mukaansa näkynyt ”meidän kylän asukkaiden parhaaksi”- ajattelu. Alueen koulusta ja sen oppilaista on haluttu pitää huolta.