Puntarin tilat turvattiin kolmeksi vuodeksi

0
Puntarissa nostettiin malja hankerahoituksen kunniaksi. Kuvassa Tiina Valtanen, Pirjo Vanhanen, Jukka Haroma sekä Tuula Törnblom.

Avoimessa Puntarissa kilisteltiin torstaina juhlan kunniaksi. STEA eli entinen Raha-automaattiyhdistys myönsi Kaarinan Kansalaistoiminnan keskus ry:lle kolmivuotisen hankerahoituksen, yhteensä 300 000 euroa.

Ensi vuonna alkavan hankkeen tarkoituksena on Tiina Valtasen mukaan kehittää yhdistystoimintaa niin, että yhdistykset pystyisivät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sekä vahvistamaan yhdistysten roolia hyvinvoinnin edistäjänä.

Hanke ei Valtasen mukaan liity suoraan Puntarin toimintaan, mutta hankerahoituksella pystytään turvaamaan Puntarin tilojen käyttö seuraavien kolmen vuoden ajaksi. Toiminnan järjestämisestä Puntarin tiloissa vastaavat yhdistykset itse, kuten tähänkin asti.

Hankkeen aikana järjestetään pop up -keskusteluiltoja ajankohtaisista teemoista. Teemoina voi Valtasen mukaan olla esimerkiksi sähkön säästäminen, sotaan liittyvät pelot tai vanhempien jaksaminen. Tarkoituksena on, että keskustelun alustajina ja vetäjinä toimivat tavalliset ihmiset, joilla on tietoa jostakin teemasta. He saavat keskustelun vetämiseen koulutuksen.

– Yritämme löytää yhdistystoimintaan uudenlaisia toimintamalleja, jotka eivät vaadi sitoutumista joka viikko tai joka kuukausi. Ihminen voi tulla ja vetää yhden keskustelutilaisuuden, ja sekin on vapaaehtoistoimintaa, Valtanen kuvailee hankkeen tavoitteita.

Tavoitteena on aktivoida eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä lähtemään mukaan yhdistystoimintaan sekä toisaalta herätellä nukkuvia jäseniä.

Hankekumppanina hankkeessa on mukana Hämeenkyrön Vapaaehtoiset ry, jonka kanssa järjestetään ainakin yhteisiä koulutuksia.