Terveyskeskuksen tiloihin suunniteltu esteetön kuntosali kompastelee – Hanke putosi työntekijöiden ja instituutioiden väliin

0
Tiloissa, joihin esteettömän kuntosalin on hankintailmoituksen mukaan tarkoitus tulla, on tällä hetkellä fysioterapian terapiatilat, joissa opastetaan asiakkaille liikkeitä. Lisäksi tiloissa on jo nyt kuntolaitteita, mutta ne ovat aikansa eläneitä ja ne on tarkoitus poistaa.

– En enää tiedä, missä mennään. Tämä on ollut niin epäselvä ja pitkä asia.

Tämäntapaisen vastauksen Kaarina-lehti sai lukuisilta ihmisiltä yrittäessään selvittää sitä, mitä on tapahtumassa Kaarinan pääterveysasemalle aiotulle esteettömälle kuntosalille.

Esteetöntä kuntosalia on kolmisen vuotta haviteltu terveyskeskukseen, mutta investointia on siirrelty eteenpäin. Nyt hanke on toteutumassa, tai ainakin Kaarinan ensi vuoden talousarviossa on osoitettu sille varoja ja kaupunki julkaisi juuri hankintailmoituksen. Hankkeessa on kuitenkin paljon epäselvyyksiä.

Fysioterapia jäämässä ilman korvaavia tiloja

Viimeisin poliittisten päättäjien linjaus Kaarinan pääterveysaseman esteettömästä kuntosalista on huhtikuulta 2020. Silloin sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että hanketta viedään eteenpäin terveyskeskuksen fysioterapeuttien toiveen mukaisesti. Se oli silloisista vaihtoehdoista kallein, rakentamisineen ja laitteineen yhteensä 595 000 euroa.

Nyt rahaa on kaupungin talousarviokirjassa varattu koko hankkeeseen vain 240 000 euroa. Viime teknisessä lautakunnassa tälle investoinnille budjetoitu summa tarkentui 340 000 euroksi. Edelleen määrä on lähes puolet vähemmän kuin alun perin ajateltiin, ja rakennuskustannukset ovat alkuperäisten laskelmien jälkeen nousseet.

Päämääränä oli, että esteetön kuntosali tulisi terveyskeskukseen fysioterapian nykyisiin ryhmätiloihin. Koska fysioterapian tilat jäisivät muutoksen myötä hyvin pieniksi, korvaavat tilat remontoitaisiin vierestä, nykyisestä apuvälinelainaamosta. Se taas siirtyisi terveyskeskuksen keittiöön, joka on nykyään tarpeeton, paikalla kun ei ole kymmeneen vuoteen valmistettu ruokaa.

Kaupungin hankintailmoitus on kuitenkin tehty vain fysioterapian ryhmätilojen remontoimisesta esteettömäksi kuntosaliksi. Apuvälinelainaamon siirto on pudonnut hankkeesta pois, kertoo Kaarinan kunnossapitopäällikkö Jari Silvennoinen. Keittiön muutostyöt osoittautuivat liian kalliiksi.

Toisin sanoen muutostyöt terveyskeskuksessa ovat välitilassa, jossa fysioterapian tilat kutistetaan mutta korvaavista tiloista ei ole tietoa. Silti hankintailmoitus on jo tehty, ja jos kaikki sujuu suunnitellusti, esteetön kuntosali rakennetaan valmiiksi tammi–huhtikuussa.

Terveyskeskus ei vastaa muutostöistä

Hankkeen sotkuisuuden yhtenä selittäjänä on se, että rakennuspäälliköt ja muut työntekijät ovat Kaarinan teknisellä puolella vaihtuneet pari viime vuotta tiuhaan, jos rekrytoinnit ovat onnistuneet ylipäätään. Hanke ei ole voinut asettua selvästi kenenkään yksittäisen henkilön harteille, vaan se on jäänyt väliinputoajaksi, josta moni tietää vähän mutta kukaan ei kunnolla.

Epävarmuutta on aiheuttanut myös se, onko sote-muutoksen myötä esteettömän kuntosalin rakentaminen, sen laitteet ja sen toiminta kaupungin vai Varhan eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulla. Hanke on pudonnut kahden ison instituution väliin.

Nyt on selkiytynyt, että kaupunki vastaa esteettömän kuntosalin rakentamisesta.

– Pääterveysaseman toiminta on täällä jatkossa vain vuokralla. Rakentaminen ja remontoiminen kuuluvat kaupungille eli kiinteistön omistajalle. Kaupunki päättää, mitä rakentaa ja minne. Tarpeista pitäisi käydä yhteistä keskustelua, luonnehtii esimerkiksi Kaarinan johtava ylilääkäri Antti Sandén.

Sen sijaan kuntosalin toiminta, kun se on rakennettu valmiiksi, on jatkossa Varhan harteilla, kertoo Kaarinan palvelupäällikkö Heidi Paju.

Myös muita sijainteja harkittiin

Hankintailmoituksen mukaan kuntosalia havitellaan pääterveysaseman B-osan kellarikerrokseen, käytännössä Kaarinan keskustan puoleiseen maantasokerrokseen. Kuntosalin lisäksi paikalle on tulossa pesu-, puku- ja vessatilat, yksi toimistohuone sekä ulos lämmitetty kävelyluiska.

Aiemmin esteettömän kuntosalin paikaksi haviteltiin esimerkiksi Vaparia, joka hylättiin pysäköintiongelmien vuoksi. Myös uimahallia, lukion tiloja, Oskarintaloa eli virastotaloa, yksityisten kuntosalien hyödyntämistä ja terveyskeskuksen lähikerrostalojen kellarikerroksia on harkittu.

Kaarinassa sijaitsee entuudestaan yksi esteetön kuntosali Voivalassa. Sinne pääsy on ollut keskustassa asuville autottomille liikuntaesteisille hankalaa.

Urakoijat voivat nyt jättää tarjouksia

Tällä hetkellä odotellaan, miten urakoijat reagoivat hankintailmoitukseen ja millaisia tarjouksia syntyy. Tarjouksia voi jättää 28.12. saakka.

– Epäilen, saadaanko rahat riittämään. Nyt, kun saadaan tarjoukset, niitä peilataan siihen, mitä on budjetoitu investointirahaa. Jos lisämäärärahaa tarvitaan, hanke tekee päätöksentekoelimissä kierroksen, kommentoi Jari Silvennoinen.

– Jos ei saada tarjouksia tai ne ovat selvästi ylihintaisia, kyllä tämä hanke vesittyy tai siirtyy.

Esimerkiksi hiljattain Hovirinnan koulun varaston hanke pistettiin jäihin ja suunnitelmia muutettiin, koska tarjoukset olivat kaksinkertaisia budjetoituun verrattuna.

Tähän mennessä viisi urakoijaa on käynyt katsomassa kuntosalille aiottua tilaa tarjouksen jättämistä varten.