Yhä enemmän jätteitä Lakariin: Remeo laajentaa

0
Arkistokuva kartonginkeräysautosta.

Remeo Refining Oy on aikeissa laajentaa toimintaansa merkittävästi Lakarissa. Yritys on hakenut muutosta ympäristölupaansa aluehallintovirastolta, ja Kaarina näytti lausunnossaan hankkeelle vihreää valoa.

Remeo sijaitsee Lakarissa Kaarinan kaupungin vanhalla kaatopaikalla. Remeo toivoo voivansa lisätä vastaanottamansa kierrätysjätteen määrää vuodessa 65 miljoonasta kilosta 93 miljoonaan kiloon. Samalla yritys on ottamassa käyttöön myös hehtaarin kokoisen, kaupungin omistaman naapurikiinteistön.

Kerralla paikalla aiotaan varastoida jätettä 7 miljoonaa kiloa, kun aiemmin sitä on varastoitu vain 2,5 miljoonan kiloa.

Samalla Remeo laajentaisi toiminta-aikojaan. Yritys hakee lupaa sille, että paikalla voisi työskennellä jatkossa maanantaista lauantaihin kello 6 ja 22 välillä. Murskausta ja haketusta aiotaan tehdä arkisin kello 7–21 välillä sekä lauantaina kello 8–20.

Remeo on tähän mennessä käsitellyt ja välivarastoinut Lakarissa esimerkiksi papereita, pahveja, muoveja, puuta, metallia ja lasia. Uutena joukkoon halutaan saada renkaita, jätebetonia ja vaarallisia jätteitä.

Esimerkiksi betonia ja muuta kiviainesta Remeo toivoo vastaanottavansa jatkossa 10 miljoonaa kiloa vuodessa sekä vaarallisia jätteitä puoli miljoonaa kiloa. Rauta- ja metalliromun määrä kasvaisi miljoonasta kilosta 15 miljoonaan.

Kaarina esitti lausunnossaan, että lupaviranomaiselle tulee varata mahdollisuus melumittauksiin. Lisäksi melulaskelmiin tulee sisällyttää nykyinen haketus ja murskaus Lakarissa.