Ympäristölautakunta haluaa, että Sorron metsän ajourat täytetään

0
Sorron metsässä tehdyt hakkuut järkyttivät kaarinalaisia laajasti. Metsäkoneet jättivät märkään maastoon puoli metriä syvät ajourat ja puustoa oli kaadettu runsaasti.

Kaarinan ympäristölautakunta katsoo, että Sorron virkistysmetsän ajourat on täytettävä ja polut avattava kuljettajaksi ennen uuden kasvukauden alkua. Kaupunki teetti marraskuussa Sorrossa harvennushakkuita, jotka aiheuttivat runsaasti kritiikkiä.

Ympäristölautakunta päätti viime viikolla pyytää tekniseltä lautakunnalta selvityksen Sorron hakkuista. Lisäksi lautakunta katsoo, että hakkuisiin liittyviä lupakäytäntöjä tulisi Kaarinassa tarkentaa ja kaupungin pitäisi tiedottaa tulevista metsänhoidollisista toimenpiteistä vuosittain.

Lisäyksenä päätösesitykseen lautakunnan jäsen Anton Vaaranmaa (vihr.) ehdotti ajourien täyttämistä. Lautakunta hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.