10 kysymystä päivähoidosta: Äidit kysyivät – mitä Kaarinan varhaiskasvatusjohtaja vastasi?

0
Kaarinan vaikea päivähoitopaikkatilanne ei tullut uudelle varhaiskasvatusjohtajalle Kaisa Mattilalle yllätyksenä.

Kaarinan varhaiskasvatusjohtajana viime syksynä aloittanut Kaisa Mattila on päässyt ensitöikseen ratkomaan Kaarinan päivähoitopaikkapulaa. Kaarina-lehti kysyi Facebookissa Kaarinan äidit -ryhmässä, mitä vanhemmat haluaisivat tietää uudelta varhaiskasvatusjohtajalta. Kaisa Mattila vastasi lehden pyynnöstä huoltajien kysymyksiin.

1. Miksi Kaarina ei toteuta lähipäiväkotiperiaatetta? Paikkoja tarjotaan pitkien matkojen takaa ja samalla lähipäiväkodit täyttyvät kaukaa tulevilla lapsilla.

 

Kaisa Mattila : Lasten varhaiskasvatuspaikan sijoituspäätöksissä pyritään lähipalveluperiaatteen toteuttamiseen ja huoltajat voivatkin varhaiskasvatuspaikkaa hakiessa esittää kolme toivetta lapsensa varhaiskasvatuspaikasta. Valitettavasti paikkatilanne on haastava ja joillakin asuinalueilla erityisen haastava, eikä ihan jokaisessa tilanteessa toiveita ole mahdollista toteuttaa. Mikäli hakemuksessa esitetyistä vaihtoehtoina olevista yksiköistä ei löydy paikkaa, varhaiskasvatuspaikka järjestetään lapsen kotia lähinnä olevasta yksiköstä, josta vapaa paikka löytyy.

2. Onko kaupungilla epäviralliset rajat sille, mistä kukakin voi päiväkotipaikan saada? Meille kerrottiin, että asumme Kurkelantien väärällä puolen saadaksemme ikinä paikkaa Piispanlähteen tai Rauvolan päiväkodeista. Onko tämä kuntalaisten tasapuolista kohtelua, jos nämä olisivat meille sopivia sijainteja työmatkojen vuoksi?

 

Vastaus: Varhaiskasvatuspaikkojen osalta ei ole olemassa rajauksia siitä, mistä osoitteesta minnekin yksikköön lapsi sijoitetaan. Ensisijaisesti tavoite on järjestää päiväkotipaikka huoltajan esittämistä vaihtoehdoista. Mikäli näistä yksiköistä ei löydy paikkaa, varhaiskasvatuspaikka järjestetään lapsen kotia lähinnä olevasta yksiköstä, josta vapaa paikka löytyy toivottuna aloitusajankohtana.

3. Miksei lasten määrän kasvuun ole varauduttu paremmin? Kai se nyt on ollut nähtävissä, että kun kunnan asukasmäärä kasvaa ja kunta houkuttelee nimenomaan lapsiperheitä, tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja?

 

Vastaus: Asukasmäärän kasvu ei ole yllättänyt. Valitettavasti uudet koulu- ja päiväkotirakentamisen projektit eli Valkeavuoren kampus ja Piispanlähteen lasten- ja nuortentalojen peruskorjaukset ovat viivästyneet useammalla vuodella. Olemme elokuussa saamassa Piispanlähteen alueelle uudet tilat neljälle uudelle esiopetusryhmälle ja neljälle alkuopetusluokalle. Tämä ratkaisu tulee helpottamaan paikkatilannetta merkittävästi.

4. Perheessämme on kaksi lasta, joista toinen on kaupungin ja toinen yksityisessä päiväkodissa. Toisella merkitään hoitotunnit kaupungin sivuille ja toisella omaan järjestelmään, toisella Wilmaan sisäiset viestit ja toisella sähköpostiin. Miksi varhaiskasvatuksen paikat eivät voisi jotenkin keskittää kommunikointipaikkoja?

 

Vastaus: Kaupungilla on käytössä omat ja yksityisillä toimijoilla on käytössä omat järjestelmänsä. Perheen näkökulmasta kuvattu tilanne voi olla haastava, mutta kaupunki ei voi velvoittaa yksityisiä palveluntuottajia käyttämään jotain tiettyä ohjelmaa tai järjestelmää.

5. Miten valvotaan hoitajien riittävyyttä yksityisissä päiväkodeissa ja sitä, ovatko he ammattitaitoisia? Entä valvooko Kaarinan kaupunki, miten yksityisessä päiväkodissa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa ja toteutuvatko vasu-keskustelut? Meillä ei ole ollut tällä toimintakaudella vielä vasu-keskustelua ja pian pitäisi olla jo toinen.

Vastaus: Yksityisen varhaiskasvatuksen neuvonta-, ohjaus- ja valvontavastuu kuuluvat varhaiskasvatuksen palveluohjaajille. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan suhteen on toimiva ja tarkka suunnitelma, ja tätä toteutetaan yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien sekä aluehallintoviraston kanssa. Yksittäistä päiväkotia ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista koskevien arkikäytänteiden tarkistamiseksi kannattaa olla yhteydessä kyseisen päiväkodin johtajaan ja tarvittaessa myös palveluohjaukseen.

6. Miksi Kaarina ei tue ryhmiksiä? Hoitopaikoista on kova pula ja ryhmikset on hyvin suosittuja, mutta silti ei kannusteta perustamaan ryhmistä. Tai siis kunta ei maksa kuntalisää ryhmiksille.

 

Vastaus : Kaarinassa yksityistä perhepäivähoitoa tuetaan valtakunnallisella yksityisen hoidon tuella sekä Kaarinan kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisällä, joka on 300 €/lapsi. On katsottu, että yksittäisten perhepäivähoitajien omissa kodeissaan toteuttama varhaiskasvatus on hyvä ja riittävä vaihtoehto päiväkotitoiminnalle, eikä ryhmäperhepäivähoidolle ole varsinaista tarvetta.

7. Miksei Kaarinalla ole edelleenkään palveluseteliä käytössä päiväkotipaikkoja varten, vaikka monet kunnat tätä hyödyntävät ja Kaarinan tilanne tätä selvästi vaatisi?

 

Vastaus: Kaarinassa yksityiset päiväkotipaikat hankitaan tällä hetkellä ostopalveluna. Varhaiskasvatuksessa on käynnistetty vuoden alussa selvitys palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuudesta. Selvitys valmistuu kevään 2023 aikana. Näin ollen asiasta saadaan lisätietoa varsin pian.

8. Vuosi sitten Kaarinan kaupungilta tuli kysely kotihoidon tuen kuntalisästä, että minkä suuruinen sen pitäisi olla, jotta enemmän vanhempia jäisi kotiin lapsen kanssa. Millaisia tuloksia tuli ja tehdäänkö asialle jotakin?

 

Vastaus: Kotihoidon tuen kuntalisää koskeva valtuustoaloite on käsitelty vuonna 2022. Lopputulemana oli se, että kuntalisää ei oteta käyttöön. Päätös ja asian käsittely löytyvät kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilta kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjasta 14.11.2022 § 77.

9. Onko Kaarinaan tulossa ruotsinkielistä vuorohoitoa?

 

Vastaus: Vuorohoidon nykyinen kapasiteetti riittää hyvin palvelemaan kaikkia vuorohoitoa tarvitsevia. Kaupungissa vuorokoti Rinkeli on ympärivuorokautinen yksikkö, ja lisäksi pidennetyn aukiolon yksikkönä toimii Pilke päiväkoti Omppula.

10. Mitä Rauvolan päiväkodille tapahtuu? Välillä on käyty keskustelua kiinteistön myymisestä.

 

Vastaus : Rauvolan päiväkoti on toiminnassa eikä mitään päätöksiä yksikön toiminnan alasajosta ole tehty. Rauvola on kyllä mainittu uusien investointihankkeiden suunnitelmissa. Kirjaus on, että Rauvolan päiväkodin tilannetta tarkastellaan rakennushankkeiden valmistumisen yhteydessä ja päätökset kiinteistöistä luopumisesta tehdään mahdollisesti myöhemmin. Rauvolassa päiväkotitoimintaa toteutetaan nyt tuttuun tapaan ja pysyvästi. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että yhdestäkään nyt toiminnassa olevasta päiväkotipaikasta olisi mahdollista luopua. Tähän vaikuttaa muun muassa väestöennuste, jonka mukaisesti Kaarinan väkiluku kasvaa edelleen.

Kuka?

Kaisa Mattila

Ikä: 44 vuotta

Aloitti Kaarinan varhaiskasvatusjohtajana elokuussa. Työskennellyt aiemmin vastaavassa tehtävässä Ruskolla sekä varhaiskasvatuksen eri tehtävissä Kajaanissa. Työkokemusta myös yksityisestä päivähoidosta Norlandia-päiväkotien Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana.

Kotoisin Rovaniemeltä, asunut 20 vuotta Kajaanissa ja viimeiset viisi vuotta Kaarinassa.

Kahden lukioikäisen lapsen äiti.

Tätä et tiennyt: On ollut itse päiväkodissa hoidossa vain muutaman kuukauden. Hänen lastentarhaopettajaäitinsä työskenteli kotona perhepäivähoitajana Kaisan ollessa päivähoitoikäinen.