Joko Kaarinan kaavat eteenpäin? Piikkiössä ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa

0
Kaarinan tämän vuoden asemakaavoituksista eniten kuntalaisia todennäköisesti puhuttaa Kaarinan ydinkeskustan kaavoitus, josta odotellaan arkkitehtuurikilpailun tuloksia. Kaarinan keskusta on ollut pitkään keskeneräinen.

Kaarinan joulukuussa hyväksymä kaavoitusohjelma vuodelle 2023 kuulostaa tutulta. Samat kaavat ovat pyörineet kaavoitusohjelmassa useita vuosia, eikä monikaan ole edennyt lainkaan. Onkohan kyseessä jälleen pelkkä toivelista siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta todellisuus osoittautuu toiseksi?

Ei. Tänä vuonna kaavoja päästään edistämään selvästi paremmin, vastaa Kaarinan kaavoitussuunnittelija Jani Laasanen.

Kaarinan kaavoituksessa työt ovat jonoutuneet jonoutumistaan alkuvuodesta 2020, jolloin kaavoituksen viisihenkisestä työyhteisöstä kaikki muut Laasasta lukuun ottamatta jäivät eläkkeelle tai vaihtoivat työpaikkaa. Kaavoituksessa aloitti yhtä aikaa useita uusia henkilöitä, koronapandemian tuoma etätyö hankaloitti heidän perehdyttämistään, ja samaan aikaan kaupungin väkiluku ja samalla kaavoituksen työmäärä kasvoi voimakkaasti. Nyt tilanne näyttää paljon valoisammalta.

Piikkiössä odotettu kauimmin

Päättyneenä vuonna Kaarinan kaavoituksessa päästiin jonkin verran purkamaan jonoja, ja tälle vuodelle kaavoitukseen on myönnetty uusi vakituinen lisävakanssi.

Lisäksi varat on saatu määräaikaiselle työntekijälle jonojen purkamiseksi. On myös mahdollista käyttää nopeasti ulkopuolista apua, jos vakansseja ei saada heti täytettyä.

– Ainakin itse suhtaudun nyt hyvin optimisesti siihen, että kaavoitusohjelma toteutuu sellaisena kuin on ajateltukin, iloitsee Jani Laasanen.

Pisimpään kaavat ovat seisseet keskeneräisinä Piikkiössä. Vuonna 2012 käynnistetty Katarin asemakaava on odotellut kaikkein kauimmin. Makarlan eteläosan kaava taas on seissyt vuodesta 2016.

– Nämä kaikkein pisimpään odottaneet ovat lähinnä kaavojen päivityksiä ja kestävätkin odottelua, taustoittaa Laasanen.

– Emme ole halunneet keskeyttää näiden kaavoitusta, sillä kyllä näille tarvetta on.

Kun kaavoitus on kesken, alueella ei saa yleensä rakentaa uudisrakennuksia tai tehdä isoja toimenpiteitä. Laasasen tiedossa ei kuitenkaan ole merkittäviä maanomistajien ongelmia, jotka olisivat johtuneet seisahtaneesta kaavoituksesta. Tarvittaessa maanomistajat ovat voineet hakea poikkeuslupaa rakentamiseen.

Osayleiskaava jäi väliinputoajaksi

Kaarina on alkavana vuotena ottamassa työn alle Piikkiön taajaman osayleiskaavan. Erikoista on, että Piikkiön taajamassa ei ole tällä hetkellä lainkaan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: edellinen osayleiskaava kyllä valmistui vuonna 1999 mutta ei ole saanut lain voimaa.

Taustalla on vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain muutos. Piikkiön osayleiskaava jäi vanhan ja uuden lain väliinputoajaksi. Ennen uutta lakia osayleiskaavoille piti hakea vahvistus ympäristökeskukselta eli nykyisen ely-keskuksen edeltäjältä. Tämä vahvistus jäi Piikkiön osayleiskaavalta väliin murrosvaiheessa, ja samalla osayleiskaava jäi vaille viimeistä nuijankopautustaan.

– Emme ole kaavoituksessa käyttäneet tätä osayleiskaavaa, koska sillä ei ole oikeusvaikutusta, vaan olemme tukeutuneet maakuntakaavaan, toteaa Jani Laasanen.

Se, että Piikkiössä ei ole ollut oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, on Laasasen mukaan tuottanut lisätöitä asemakaavoja laadittaessa ja rakennuslupia myönnettäessä.

Piikkiön taajaman osayleiskaava on ollut Kaarinan kaavoituksessa työn alla vuodesta 2017, mutta se ei ole siitä vuodesta askeltanut eteenpäin, vaikka valmista oletettiin olevan vuonna 2019. Laasasen mukaan nyt kaavan pitäisi päästä jo selvästi eteenpäin. Puitesopimukset kaavan vaatimien selvitysten tekemiseksi on hyväksytty, ja kun lain voima saadaan, käynnistetään arkeologiset ja luontoselvitykset. Liikenneselvitys on jo työn alla.

Kaarinan asemakaavoitukset 2023

 

Ydinkeskusta

Tarvittavat asemakaavamuutokset käynnistetään, kun arkkitehtuurikilpailussa selviää, mitä keskustaan aiotaan.

Keskuri tiivistyy

Kaarinan keskusurheilupuistoon aiotaan lisärakentamista sekä parannetaan liikenneturvallisuutta. Kaava on loppusuoralla.

Entinen kierrätyskeskuksen kortteli

Uudenmaantien ja Koristontien kulmauksen kortteliin on pitkään haviteltu kaavamuutosta, mutta neuvottelut ovat kesken.

Kerrostaloja Piispanristille

Piispanristille aiotaan kerrostaloja entisen panimon lähelle Poikluomantien varteen sekä Uudenmaantien toiselle puolelle Nuolikadulle. Kaavat ovat jo pitkällä. Lisäksi Jousitiellä ja Rauvolassa neuvotellaan kaavoituksen aloituksesta.

Paraistenväylä

Kaarinan mahdollinen tuleva läntinen ohikulkutie eli Paraistenväylä, jota kutsutaan myös Kurkelantien jatkeeksi, vaatii kaavamuutoksia. Kaavat ovat pitkällä.

Rauhalinna ja Voivala

Rauhalinnassa kaavoitustyö on kesken Saaristotien ja Ladjapuron välisellä alueella sekä Rauhalinnan entisessä sikalassa. Paikalle on tulossa asuntoja, talouskeskukseen myös toimitiloja. Lisäksi Ylikoskelle on tulossa asuntoja ja Voivalan yritysalue laajenee.

Krossin kaavat seisovat

Krossissa yritystonttien kaavoitus on ollut pitkään kesken Kaarinanportin tontilla moottoritien ja Kaarinantien luoteiskulmauksessa sekä Ahokylänkadulla. Myös kaavoitustyö toimivan tieyhteyden saamiseksi Kaarinantieltä Lakariin seisoo.

Lemunniemelle uusia asuntoja

Torppalan ekokylän kaavoitus odottelee luonnosvaiheessa. Sen sijaan pitkällä ovat Ala-Lemun kartanomiljöön sekä Ala-Lemun niemen Turun kaupungin omistaman maan uusien asuinalueiden kaavoitukset. Kartanon lähelle on tulossa myös palvelutaloja.

Littoinen

Littoisissa Tunnin junan ratasuunnitelmat vaativat asemakaavan muutoksia ja seurakuntatalon kortteli muuttuu. Myös Auranlaaksoon on tulossa asuinalue. Nämä kaavat ovat alkutekijöissä.

Piikkiössä useita kaavoja kesken

Salvelan kartanon kaava on kesken ja odottelee, miten kartanolle käy parhaillaan auki olevassa huutokaupassa. Piikkiön keskustassa seisoo Myllytiellä kaava, jossa halutaan purkaa liiketila ja rakentaa asuntoja. Katarin, Raadelman kauppapuutarhan ja Toivonlinnan asemakaavat on pitkällä, samoin Makarlan eteläosan kaava. Lisäksi käynnistetään Raadelman liittymään yritysalueen kaavoitus.

Pontela?

Pontelan asemakaavan muutos on Piikkiössä ollut vireillä, mutta se poistettiin kaavoituslistalta. Pontelan asemakaavan muutosta ei nähty enää tarkoituksenmukaisena.

Piikkiön osayleiskaava

Yleiskaavoitettava alue ulottuu Liedon rajasta Kuusistonsalmeen ja sisältää Tuorlan, Makarlan, Nunnan, Pukkilan ja Kirismäen.

Piikkiön osayleiskaavassa huomioidaan Turun kehätie sekä tulevan Tunnin junan raide.

Lisäksi tieyhteyttä havitellaan Turku–Helsinki-moottoritien Raadelman liittymän, Pukkilan liittymän sekä Liedon keskustan välille.