Kaarinan väkiluvun arvioidaan kasvavan neljänneksellä 12 vuodessa

0
Kaarinan pääkirjastossa käymässä olleet Vuorelat muuttivat Kaarinaan vuonna 2015. Äiti Tuija Vuorela arvelee, että todennäköisesti perhe asuu Kaarinassa yhä vuonna 2035, koti kun on erinomaisella paikalla aikuisten töiden kannalta. Vuonna 2035 Aapo on 19 vuotta ja Alina 16. Jos tämänhetkiset tulevaisuudensuunnitelmat pysyvät, Aapo saattaa olla silloin kaivurinkuljettaja ja Alina pyrkimässä viljelijäksi.

Kaarinan väkiluku vuonna 2035 on noin 43 900 henkilöä, käytännössä 8400 henkilöä enemmän kuin nyt. Väkiluku kasvaa tänä aikana 24 %.

Näin ennustetaan Kaarinan vuosien 2022–2035 väestöennustemallissa, jota käytetään kaupungin palveluiden mitoittamisessa. Malliin on hyödynnetty esimerkiksi Tilastokeskuksen ennustetta ja kaupungin omia suunnitelmia eri kaupunginosille.

Yli 75-vuotiaiden asukkaiden osuuden arvioidaan kasvavan tulevina vuosina entisestään, sekä kokonaisuutena että suhteessa muuhun väestöön. Siinä missä vuonna 2021 oli 0,16 yli 75-vuotiasta kaarinalaista yhtä 15–64-vuotiasta kohti, vuonna 2035 heitä arvioidaan olevan jo 0,23.

Suhteessa eniten on kasvamassa yli 85-vuotiaiden osuus.

Kaarinan väkiluvun arvioidaan kasvavan jatkossa ennen kaikkea muista kunnista muuttavien vuoksi, ei niinkään syntyvien vauvojen määrästä tai maahanmuuttajista. Toisaalta arvioiden hajonta on suuri.

Esimerkiksi muista kunnista Kaarinaan muuttavia arvioidaan olevan tulevaisuudessa vuosittain keskimäärin 612, mutta hajontaa on 1231:sta Kaarinaan muuttavasta kahdeksaan Kaarinasta pois muuttavaan.

Syntyneitä arvioidaan vuosittain olevan Kaarinassa keskimäärin 116 enemmän kuin menehtyneitä. Toisaalta syntyneitä saattaakin olla 260 enemmän tai 29 vähemmän kuin kuolleita. Maahanmuuttajia arvioidaan tulevan Kaarinaan 42 vuosittain. Hajonta on 105:stä Kaarinaan muuttavasta 21:een Kaarinasta pois muuttavaan.

Mallissa ei huomioitu Ukrainan sodasta johtuvaa maahantuloa.

Kaarinassa arvioidaan olevan vuonna 2035


Alle 14-vuotiaita 482 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020

15–64-vuotiaita 2956 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020

65–74-vuotiaita 236 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020

Yli 75-vuotiaita 2347 henkilöä enemmän kuin vuonna 2020