Korvauksia Ala-Lemun kartanon kunnallistekniikasta puidaan nyt oikeudessa

0
Uusia asuntoja kaavoitetaan Ala-Lemussa kuvassa näkyvälle pellolle.

Kaikki eivät olleet tyytyväisiä Kaarinan kaupungin marraskuussa solmimaan maankäyttösopimukseen Ala-Lemun kartanokiinteistön omistajien kanssa. Maankäyttösopimuksesta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Valittaja Vesa Vihisen mielestä sopimus on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ja antaa poikkeuksellista rahallista tukea maanomistajalle. Valittajaa hiertää ennen kaikkea sopimus asemakaavoitettavan alueen kunnallistekniikan ja tiestön rakentamisesta. Arvio näistä rakentamiskustannuksista on valittajan sanoin hatusta vedetty.

Kaarinan lausunnossa taustoitetaan, että summa perustuu Kaarinan infrapalveluiden arvioon ja noudattaa kaupungin aiempia periaatteita. Kaikkia kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia ei haluttu periä maanomistajalta, koska uusi tiestö palvelee myös muuta kuin nimenomaisen kaavoitettavan alueen liikennettä. Kaupungin mielestä kyseessä ei ole taloudellinen tuki maanomistajalle.

Kaarina muotoili lausuntonsa tammikuussa. Kaupunginhallitus äänesti lausunnosta. Hannu Rautanen vihreistä olisi ollut samalla kannalla kuin valittajakin mutta hävisi äänin 11–2 muille puolueille. Vihreät olivat myös aiemmin vastustaneet Ala-Lemun kartanon maankäyttösopimusta ja halunneet periä koko kunnallistekniikan rakentamisen hinnan maanomistajalta.