Mielipitei: Metsäkauppa ilman kilpailutusta?

0

Kaarinan kaupunginhallitus päätti vastoin kaupunginjohtajan pohjaesitystä myydä 84 hehtaarin metsäpalstan ilman kilpailutusta.

Arvio puuston arvosta oli lehtitietojen mukaan tehty kolme vuotta sitten. Metsä on tuona aikana kasvanut. Tukkipuun hinta on noussut, ja vuoden sisällä jopa energiapuu ja kuitupuu ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja Venäjän tuonnin loputtua. Lisäksi metsän arvoa nostaa sen tärkeä rooli ilmaston lämpenemisen ehkäisyssä sekä fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Nämä asiat sisältyvät EU:n ajamaan politiikkaan, josta keskustelu on käynyt kiivaana viime vuosina.

”Poliitikot ja viranomaiset ovat uskotun henkilön asemassa. Uskotun henkilön pitäisi pitää yhteisistä varoista vieläkin tarkempaa huolta kuin henkilökohtaisesta taloudestaan.” (Presidentti Niinistö TS 21.1.2023).

Olisi syytä lisätä kaupungin hallintosääntöön maininta, ettei tällaisia maakauppoja saa tehdä ilman kilpailutusta. Kaupungin omistamaa metsää on vielä jäljellä eri puolilla Kaarinaa.

Erityisesti kokoomuksen, jolla on hallituksessa enemmistö, olisi syytä olla erityisen varovainen, etteivät ilman kilpailutusta tehdyt kaupat ole sellaisia, miltä ne ulospäin saattavat näyttää.

Kalervo Korvensyrjä