Yllättävä metsäkauppa: Kaupunginhallitus hyväksyi Langhien ostotarjouksen Hepojoen metsätilasta

0
Noin 3 hehtaarin suuruinen alue Hepojoen metsätilasta on vuokrattu Nasse Oy:lle. Yritys on järjestänyt metsässä värikuulasotaa. Arkistokuva.

Kaarinan kaupunginhallituksessa nähtiin maanantai-iltana poikkeuksellinen metsäkauppa. Piikkiöläiset Linda Langh ja Laura Langh-Lagerlöf olivat tehneet ostotarjouksen Piikkiön Hepojoella sijaitsevasta, kaupungin omistamasta 84 hehtaarin suuruisesta metsätilasta. Langhien ostotarjous 560 000 euroa (0,67 e/m2) ylittää vuonna 2020 teetetyn metsäarvion, jonka mukaan kohteen käypä arvo on noin 330 000 euroa.

Kiinteistöön kuuluu kolme palstaa, joista kaksi on Liedontien pohjoispuolella sijaitsevia metsäpalstoja ja kolmas sijaitsee Liedontien eteläpuolella.

Metsätila on ollut pääosin metsätalous- ja virkistyskäytössä. Piikkiön erämiehet ovat saaneet käydä metsästämässä alueella metsästysvuokrasopimuksen puitteissa. Lisäksi kiinteistöstä on vuokrattu noin 2,9 hehtaarin kokoinen alue Nasse Oy:lle, joka on järjestänyt alueella värikuulasotaa. Vuokrasopimus on voimassa loppuvuoteen 2030 saakka.

Kaupunginjohtajan pohjaesitys kaatui

Kaupunginjohtaja Harri Virta esitti kaupunginhallitukselle, että Langhien ostotarjous hylätään ja Kaarinan kaupunki myy kohteen tarjouskilpailulla lähtöhinnan ollessa 330 174 euroa.

Pykälän esittelytekstissä todetaan: ”Maanmyynnissä kaupungin periaatteena on ollut, että kohde tulisi olla julkisessa myynnissä, jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus tehdä tarjous kohteesta. Tällä pyritään varmistamaan ostajien tasapuolinen kohtelu.”

Kaupunginhallitus kuitenkin päätti hyväksyä ostotarjouksen. Perussuomalaisten Hans Huttunen esitti, että Langhien ostoehdotus hyväksytään edellyttäen, että kaupanehdoissa huomioidaan olemassa olevat metsästys- ja maanvuokrasopimukset. Huttusen esitys voitti kaupunginjohtajan pohjaesityksen äänin 11–0. Vihreät äänesti tyhjää.

Vihreiden Hannu Rautanen esitti, että ostotarjous hylätään ja asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, jotta voidaan laatia selkeät pelisäännöt kaupungin metsien myynnistä. Rautasen esitys ei saanut kannatusta muilta puolueilta.

Rautanen kritisoi, että ostotarjousta peilattiin kolme vuotta sitten tehtyyn arvioon. Rautasen mukaan on yleisesti tiedossa, että metsän arvo on noussut tuosta kymmeniä prosentteja. Hänestä on lyhytnäköistä, että kaupungin omaisuuden myynnistä päätetään selvittämättä ensin omaisuuden nykyarvoa.

– Kaupungin talous on vahva ja viime vuoden ylijäämä kipuaa kahdeksaan miljoonaan euroon. Metsä kuuluu tällä hetkellä niihin harvoihin kunnan lisäarvoa tuottaviin omistuksiin, joista ei ole viisasta luopua. Metsän arvo ja merkitys karttuvat voimakkaasti kasvavassa kaupungissa, Rautanen huomauttaa Kaarina-lehdelle .